Beeldbank

Het Haags Gemeentearchief stelt in deze beeldbank ruim 200.000 beelden digitaal beschikbaar. Deze beelden komen uit de volgende collecties:

Foto’s. 189.000 foto’s en prentbriefkaarten uit de periode 1854 tot heden geven een goede indruk van hoe de stad in ruim anderhalve eeuw is veranderd. U vindt in deze verzameling foto’s van straten, personen en gebeurtenissen, luchtfoto's, maar ook opnamen van bijvoorbeeld sportverenigingen, straatmeubilair en openbaar vervoer. Op dit moment zijn ongeveer 180.000 foto’s in hoge resolutie beschikbaar.

Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Ruim 10.500 foto's en dia's gemaakt door fotografen van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) laten (veranderingen in) het stadsbeeld zien tussen 1990 en 2011. Alle foto's zijn in hoge resolutie beschikbaar. Deze deelcollectie groeit verder door geleidelijke toevoeging van foto's uit de jaren '70 en '80.

Affiches. Hierin bevinden zich aanplakbiljetten van o.m. Haagse musea, theaters en galerieën, maar ook van gemeentediensten, kerken en verenigingen. Van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten heeft het archief ruim 700 buitenlandse affiches in bruikleen, die als lesmateriaal gebruikt zijn. Wegens hun kwetsbaarheid zijn veel affiches niet ter plekke te bekijken, maar via de Beeldbank zijn inmiddels ruim 5.000 beschrijvingen en beelden online te raadplegen.

Kaarten en plattegronden. Uit de collectie die ongeveer 2.300 stuks omvat zijn tot nu toe circa 850 kaarten en plattegronden toegankelijk gemaakt, waaronder een aantal zeer bijzondere. Zo is er een manuscriptkaart van de Fluwelen Burgwal en omgeving uit 1597, een vestingkaart van Den Haag uit 1603 op perkament van H. Grol (het plan is nooit uitgevoerd), en een stadsplattegrond van C. Elandts uitgegeven door N. Visscher in 1681. Van recentere datum vindt u kaarten en plattegronden van o.a.: Willemspark (Plein 1813) uit 1860, uitbreidingsplan Mariahoeve uit 1935, plan Dudok uit 1947 en Cito Plan-stadsplattegrond Den Haag uit 1976. U kunt deze kaarten en plattegronden tot in detail bekijken.

Prenten en tekeningen. De collectie bestaat uit ongeveer 16.000 werken, van de 16de eeuw tot heden. Hierin vindt u topografische afbeeldingen van Den Haag en omstreken, portretten (van Hagenaars, leden van de koninklijke familie, de graven van Holland en de landvoogden der Nederlanden) en afbeeldingen van historische gebeurtenissen. Een hoogtepunt in de verzameling is een reeks topografische tekeningen door de 18de-eeuwse kunstenaarsfamilie La Fargue.

Charters. Er zijn tien bijzondere charters uit de collectie gedigitaliseerd. Onder andere het oudste stuk uit 1313, een stuk van Karel V uit 1540 en een charter door Napoleon opgesteld in 1813.