Duinstraat 5a en 7 t/m 9

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Bouwstijl
  Neo-Renaissance
 • Wijk
  Scheveningen
 • Bouwjaar
  1896
Registerblad 

Complex bestaande uit een voormalig rioolgemaal (Duinstraat 9) en dienstwoningen (Duinstraat 5a, 7) uit 1896 in neo-renaissance stijl.
Het voormalig rioolgemaal op rechthoekige plattegrond bestaat uit één bouwlaag onder zadeldak. De in schoon metselwerk opgetrokken gevels bezitten sober in baksteen uitgevoerde decoraties. Dit machinegebouw herbergde het rioolgemaal dat diende om de aan- en afvoer van het rioolwater onder controle te houden. Hiertoe diende een centrifugaalpomp die door een stoommachine werd aangedreven, Onder het gebouw bevindt zich de vroegere zuigkelder waar de rioolpijpen samenkomen.
De beide dienstwoningen bestaan uit een bouwlaag met kapverdieping onder een samengestelde kap. De rechter dienstwoning is in 1906 aan de oorspronkelijke enkele dienstwoning aangebouwd. Vanwege de symmetrie werd toen de rechter zijmuur van de woning gesloopt en de dakkapel verplaatst waarna de nieuwe woning in spiegelbeeld werd aangebouwd. De dienstwoningen zijn opgetrokken in schoon metselwerk met tal van neo renaissance details. Kenmerkend zijn met name de trapgevels met de hardstenen afdekplaten. Het complex wordt van de straat gescheiden door een bakstenen muur waarop recent het huidige ijzeren spijlenhek is aangebracht.

Het complex, bestaande uit een machinegebouw en twee dienstwoningen heeft arehitectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van in neo-renaissance uitgevoerde utiliteitsbouw. Het bezit tevens historische waarde als bewaard gebleven bedrijfsmonument.

Duinstraat 5a en 7
Duinstraat 5a en 7
Duinstraat 9