Dwarskade 12

Anna's Hoeve

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Leidschenveen en Ypenburg
  • Bouwjaar
    ca. 1900
Registerblad 

Voormalig boerenhoeve (Anna's Hoeve) ontstaan rond het einde van de negentiende eeuw, bestaande uit een erf waarop een woonhuis, stalgebouw en hooiberg zijn gesitueerd. De hoeve is gelegen in de Lage Broekpolder.

Het gebied van de Lage Broekpolder is de loop van de negentiende eeuw drooggemalen en geschikt gemaakt voor landbouw en veeteelt. Via een efficiënte verkaveling van sloten en tochten kon het water uit de polders worden afgevoerd en kwam het voor de polders gebruikelijke rechthoekige verkavelingspatroon tot stand. In dit veenweidegebied hebben veeteelt en zuivelproductie altijd een belangrijke rol gespeeld. Langs dijken als de Dwarskade, die tevens als verkeerswegen functioneerden en de poldergebieden van elkaar scheidden werden de boerderhoeven gebouwd. De Anna's Hoeve is één van deze boerenhoeven. Het erf wordt aan drie zijden begrensd door water en is via de Dwarskade ontsloten door een pad over het water. Langs het pad is een eenvoudig houten hekwerk waar op de houten pijlers de naam Anna's Hoeve is aangebracht. Het woonhuis op rechthoekige plattegrond bestaat uit een bouwlaag onder een zadeldak met wolfseinde. De drie vensterassen brede voorgevel , beëindigd door een houten kroonlijst is opgetrokken in rode baksteen. De zijgevels zijn in gele baksteen gemetseld. In de gevels zijn houten schuifvensters opgenomen. De achterzijde is naar achteren uitgebreid met een houten aanbouw. Links van de woning is een uit gele baksteen opgetrokken stalgebouw, eveneens op rechthoekige plattegrond en gedekt met een zadeldak van gesmoorde Hollands pannen. De kap wordt ter plaatse van de voorgevel afgesloten door houten windveren en een makelaar. In de gevels is een afwisseling te zien van houten bedrijfsdeuren en gietijzeren boogvensters met roedeverdeling te zien. Achter het stalgebouw bevindt zich hooiberg met vier roeden.

De boerenhoeve met opstallen is van cultuurhistorische waarde als goed bewaard gebleven bedrijfs- en woonbebouwing langs de Dwarskade dat nog herinnert aan het agrarisch verleden van dit poldergebied. Stedenbouwkundige waarde ontleent de hoeve aan de fraaie ligging aan één van de oude bebouwingslinten in de polder.

NB: Niet nader genoemde opstallen op het erf vallen buiten de bescherming