Esmoreitplein 1 t/m 68, Van Maerlantlaan 1 t/m 71, Minstreelstraat 50 t/m 82, Rederijkerstraat 202 t/m 244, Anna Bijnslaan 51 t/m 105

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Architect
  Cusell, L. Munnik, J.N.
 • Wijk
  Moerwijk
 • Bouwjaar
  1935
Registerblad 

In hofstructuur opgezet complex van sociale woningbouw uit 1935 naar ontwerp van de architecten
L. Cusell en J.N. Munnik in opdracht van Woningstichting Patrimonium.

In reactie op de grootschalige negentiende eeuwse speculatiebouw van arbeiderswoningen werd al vanaf 1854 op beperkte schaal sociale woningbouw bedreven met als doelstelling woningen van behoorlijke kwaliteit te bouwen voor de arbeider. Toen de Woningwet van 1901 van kracht was geworden werd de volkswoningbouw pas goed aangepakt., zowel door de gemeente als door woningbouwverenigingen. Een klein aantal van deze woningbouwprojecten werd in de vorm van een hof gerealiseerd. Dat in die periode soms werd gekozen voor hofbouw heeft te maken met de rust en beslotenheid die deze manier van wonen bood en waarvan men dacht dat het een gemeenschapszin bevorderende uitwerking zou hebben.
Een van de weinige bewaard gebleven Haagse voorbeelden van sociale woningbouw met een besloten opzet is het complex aan het Esmoreitplein en omgeving. Het ontwerp omvatte in totaal 171 woningen, die waren onderverdeeld in 36 eengezinshuizen, 43 benedenwoningen, 45 eerste etagewoningen, 45 tweede etagewoningen en twee bovenwoningen. Verder waren er twee bergplaatsen en 40 rijwielbergplaatsen.
Het in Moerwijk gelegen complex woningen is in een open hofvorm gebouwd. Rond het U-vormig Esmoreitplein staan portiekwoningen van drie bouwlagen met door pannen gedekte kappen, daarnaast en daarachter bevindt zich een uit zes stroken woningen bestaande buitenschil. De eengezinshuizen van één bouwlaag onder met pannen gedekte kappen staan aan de Minstreel- en Rederijkersstraat. Dwars door het complex loopt een verbindingsstraat die door twee poortgebouwen met elk drie rondboogpoorten voert. Bovenin het poortgebouw aan de pleinkant is een groot tegeltableau met de tekst 'anno Patrimonium 1935' aangebracht.
De architectuur van het in baksteen opgetrokken complex is uiterst verzorgd met tal van details in de vorm van siermetselwerk. Bijzondere aandacht is besteed aan de detaillering van de poortgebouwen. De eengezinswoningen met voortuintjes langs de Minstreelstraat worden van de openbare straat gescheiden door gemetselde tuinmuurtjes. De woningen zijn voorzien van houten kozijnen met veel glas-in-lood bovenlichten.

Complex woningen van stedenbouwkundige waarde vanwege de opbouw in een open hofvorm. Het is van cultuurhistorische waarde als goed bewaard gebleven voorbeeld van sociale woningbouw uit het Interbellum. Tevens bezit het zeldzaamheidswaarde als een van de laatst overgebleven Haagse voorbeelden van sociale woningbouw in hofvorm.

 

meer weten 
volledig adres: Esmoreitplein 1-67, 2-68 Van Maerlantlaan 1-71 (oneven) Minstreelstraat 50-82 (even) Rederijkerstraat 202 tm 244 (even) Anna Bijnslaan 51-105 (oneven)
In geel de monumenten aangegeven
Opname D. Valentijn, 3 mei 2002.
Poorten gezien vanaf het Esmoreitplein naar de Rederijkerstraat.
Opname D. Valentijn, 3 mei 2002.
Woningen aan de Rederijkerstraat.
Detail van de woningen aan de Rederijkerstraat.
Woningen aan de Minstreelstraat.