Fahrenheitstraat 335 t/m 341, Ampèrestraat 46

Jaarsma Haardenfabriek

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Architect
  Oosthoek, D.
 • Bouwstijl
  Overgangsarchitectuur
 • Wijk
  Valkenboskwartier
 • Bouwjaar
  1906
Registerblad 

Fabriekspand uit 1906, ontworpen in overgangsarchitectuur door de architect D. Oosthoek voor de haarden- en kachelfabriek van Jan Jaarsma. Deze firma (opgericht in 1895) was tot 1936 in dit pand gehuisvest.

De kachels van Jaarsma waren met name in de eerste helft van de twintigste eeuw een begrip in Nederland. Jan Jaarsma startte rond 1895 een smederij en fabriek van vulhaarden aan de
N.W. Buitensingel. Zijn zoon nam het bedrijf in 1901 over. Onder zijn leiding werd in 1906 de nieuwe fabriek aan de Fahrenheitstraat gebouwd. De opdracht hiervoor werd gegund aan de architect
D. Oosthoek (1877-1951), die onder meer ook het voormalige kledingmagazijn Lijnkamp aan de Apeldoornselaan heeft ontworpen. Naast een grote machinezaal en een lak- en moffelinrichting bezat de fabriek ook een forse toonzaal, waar men de diverse modellen kon bewonderen. Het pand bleef tot 1936 in gebruik als haardenfabriek en werd daarna geschikt gemaakt als postkantoor. Hiervoor heeft het exterieur vrijwel geen wijzigingen ondergaan, met uitzondering van het verdwijnen van de oorspronkelijke toegangspoort in het rechter bouwblok aan de straatzijde. In het interieur hebben meerdere aanpassingen plaatsgevonden om het functioneren als postkantoor en bestelkantoor goed mogelijk te maken.
Het pand bestaat uit twee bouwlagen onder een met leien gedekte kap. De langgerekte gevel aan de Fahrenheitstraat telt meerdere risalieten, die zijn opgetrokken met een puntgevel. De eindrisalieten zijn torenvormige bouwblokken met een opengewerkte derde bouwlaag. Deze worden beëindigd door een met leien gedekt tentdak. De sobere bakstenen gevel heeft siermetselwerk van rode baksteen. Het complex strekt zich uit tot aan de achtergelegen Ampèrestraat. Aan de achterzijde bevindt zich loodrecht op het hoofdgebouw de vroegere productiehal, voorzien van drie
sheddaken.

De voormalige Jan Jaarsmafabriek is van architectuurhistorische waarde als goed verzorgd voorbeeld van bedrijfsarchitectuur uit het begin van de twintigste eeuw. Het heeft zeldzaamheidswaarde als één van de weinig overgebleven fabrieksgebouwen in Den Haag uit deze periode. Historische waarde bezit het pand vanwege de eraan verbonden herinnering aan het bedrijf van Jan Jaarsma, een belangrijke vertegenwoordiger van de metaalindustrie, een sector die decennia lang de Haagse nijverheid domineerde.

Opname D. Valentijn, 4 juni 2008
Opname D. Valentijn, 4 juni 2008
achterzijde rechter torentje
sheddak