Gevers Deynootweg 2 en 2a

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Bouwstijl
  Neo-Renaissance
 • Wijk
  Scheveningen
 • Bouwjaar
  1885
Registerblad 

Villa uit 1885 in rijke neo-renaissance, vermoedelijk al vanaf het begin in gebruik als hotel/pension, bestaande uit twee bouwlagen onder samengestelde kap.

Het pand op L-vormige plattegrond heeft schoon metselwerk opgetrokken gevels voorzien van rijke voor de neo-renaissance kenmerkende witte sierbanden. Opvallend is de situering aan de kop van de Wassenaarsestraat waar de aansluitende lagere bebouwing het begin  van Scheveningen-dorp markeert. Door zijn markante stedenbouwkundige positionering bezit het pand zowel een rijke voor- als zijgevel. De bouw  van dergelijke villa's, hotels en pensions had direct te maken met de onstuimige ontwikkeling van de badplaats aan het einde van de negentiende eeuw waardoor naast grote hotels als Seinpost en het Kurhaus met name  langs de Gevers Deynootweg, Zeekant en het Seinpostduin tal van etablissementen en pensions verrezen. Vaak is sprake van een combinatie tussen wonen, pension en hotel.

Het pand heeft cultuurhistorische waarde als exponent van de ontwikkeling van de badplaats Scheveningen aan het einde van de 19e eeuw. Tezamen met de nabij dit pand uit die periode nog bewaard gebleven bebouwing langs de Gevers Deynootweg, Seinpostduin en Zeekant is hier nog een groot aantal kenmerken van de badplaats, zoals die eruit zag rond het fin-de-siècle, aanwezig. Tevens is het van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van in rijke neo-renaissance opgetrokken bebouwing 

opname D. Valentijn, 22 maart 2007