Gevers Deynootweg 27 t/m 27b

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Bouwstijl
  Eclecticisme
 • Wijk
  Scheveningen
 • Bouwjaar
  circa 1880
Registerblad 

Rechter deel van een vrijstaand, als hotel/pension gebouwde dubbele villa in eclectische stijl uit circa 1880 bestaande uit drie bouwlagen onder samengestelde kap.
Dit voormalig hotel/pension in de vorm van een dubbele villa is één van de grootste in de rij van dergelijke vooroorlogse etablissementen aan de Gevers Deynootweg. De bouw ervan langs deze weg had direct te maken met de onstuimige ontwikkeling van de badplaats aan het einde van de negentiende eeuw waardoor naast grote hotels als Seinpost en het Kurhaus tal van etablisssementen en pensions verrezen voor de huisvesting van de sterk toenemende stroom badtoeristen. Vaak is sprake van een combinatie tussen wonen, pension en hotel. De symmetrisch opgebouwde voorgevel van zes traveeën breed had van oorsprong twee eindrisalieten waartusseu de gevel over alle bouwlagen teruglag en was voorzien van balkons met houten hekwerken. In 1948 heeft een ingrijpende verbouwing plaatsgevonden ten behoeve van de toenmalige functie van lederwarenfabriek waarvoor de voorgevel tussen de eindrisalieten op de begane grond en eerste verdieping naar voren is gehaald en nu slechts de tweede verdieping nog terug is gelegen. In het uiterlijk van de gevels is toen ook een versobering opgetreden. De oorspronkelijke detaillering met onder meer sierstukken als beëindiging van de risalieten en eclectische stucdetails op de gevels zijn toen grotendeels verwijderd waardoor het huidige strakke uiterlijk is ontstaan. Opzet en hoofdvorm zijn echter nog goed bewaard gebleven.

De voormalige villa heeft cultuurhistorische waarde als exponent van de ontwikkeling van de badplaats Scheveningen aan het einde van de 19e eeuw. Tezamen met de nabij dit pand uit die periode nog bewaard gebleven bebouwing langs de Gevers Deynootweg, Seinpostduiu en Zeekant is hier nog een groot aantal kenmerken van de badplaats, zoals die eruit zag rond het fin-dc-siècle, aanwezig.

Opname D. Valentijn, 20 augustus 2001.
Opname D. Valentijn, 20 augustus 2001.
Herkoms HGA. Opname 1904