Gevers Deynootweg 4

villa Fedora

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Bouwstijl
  Neo-Renaissance
 • Wijk
  Scheveningen
 • Bouwjaar
  1885
Registerblad 

Herenhuis, blijkens de gevelsteen in de topgevel gebouwd in 1885, in neo-renaissancestijl bestaande uit twee bouwlagen onder een plat dak met voorschild. Het pand is vermoedlijk gebouwd met de functie van pension/hotel.
Het pand, genaamd villa Fedora heeft een in schoon metselwerk met witte sierbanden opgetrokken voorgevel. Deze gevel is rijk gedetailleerd in de vormentaal van de neo-renaissance waarbij met name de topgevel met hardstenen voluten en tympaanvormige beëindiging opvalt. Oorspronkelijk had het huis een L-vormige plattegrond met een samengestelde kap bestaande uit een zadeldak achter de topgevel en een haaks hierop gesitueerde dwaskap. In 1902 heeft een verbouwing plaatsgevonden in opdracht van de Amsterdammer J,K. Broekman om het pension geschikt te maken voor enkele bewoning. Toen is de interne plattegrond gewijzigd waarbij de van oorsprong overdwars geplaatste trap in het midden van het huis is vervangen door een trap in de langsrichting waardoor de plattegrond ontstond van flankerende gang met ernaast gelegen kamers en suite. Ook de zolderverdieping werd toen vergroot en de oorspronkelijke kap maakte plaats voor het huidige platte dak met een schild langs de voorgevel.
De bouw van dergelijke herenhuizen, hotels en pensions had direct te maken met de onstuimige ontwikkeling van de badplaats aan het einde van de negentiende eeuw waardoor naast grote hotels als Seinpost en het Kurhaus met name langs de Gevers Deynootweg, Zeekant en het Seinpostduin tal van etablissementen en pensions verrezen. Vaak is sprake van een combinatie tussen wonen, pension en hotel.

Het pand heeft cultuurhistorische waarde als exponent van de ontwikkeling van de badplaats Scheveningen aan het einde van de 19e eeuw. Tezamen met de nabij dit pand uit die periode nog bewaard gebleven bebouwing langs de Gevers Deynootweg, Seinpostduin en Zeekant is hier nog een groot aantal kenmerken van de badplaats, zoals die eruit zag rond het fin-de-siècle, aanwezig. Tevens is het van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van in rijke neo-renaissance opgetrokken bebouwing.

Opname D. Valentijn, 20 augustus 2001.