Gevers Deynootweg 6 en 8

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Bouwstijl
  Neo-Renaissance
 • Wijk
  Scheveningen
 • Bouwjaar
  circa 1885
Registerblad 

Linker helft van een (tezamen met Gevers Deynootweg 8) dubbele villa uit circa 1885 in neo-renaissancestijl bestaande uit twee bouwlagen en kapverdieping. De dubbele villa is mogelijk in het begin in gebruik geweest als pensionlhotel.
De aan drie zijden vrij gesitueerde dubbele villa heeft in schoon metselwerk met witte sierbanden opgetrokken gevels. De voorgevel is rijk gedetailleerd in de vonnentaal van de neo-renaissance waarbij met name de twee topgevels, ieder met een eigen vormgeving, opvallen. Oorspronkelijk had het huis een meer bescheiden kapverdieping. In het begin van de 20e eeuw is deze verhoogd, waarbij de vrijstaande rechterzijgevel van nr. 8 met een extra bouwlaag is opgetrokken en ook de kap werd aangepast. Door zijn markante stedenbouwkundige positionering op de hoek met het Seinpostduin bezit de dubbele villa zowel een rijk bewerkte voor- als zijgevel. De bouw van dergelijke villa's, hotels en pensions had direct te maken met de onstuimige ontwikkeling van de badplaats aan het einde van de negentiende eeuw waardoor naast grote hotels als Seinpost en het Kurhaus met name langs de Gevers Deynootweg, Zeekant en het Seinpostduin tal van etablissementen en pensions verrezen. Vaak is sprake van een combinatie tussen wonen, pension en hotel.

Het pand heeft cultuurhistorische waarde als exponent van de ontwikkeling van de badplaats Scheveningen aan het einde van de 19e eeuw. Tezamen met de nabij dit pand uit die periode nog bewaard gebleven bebouwing langs de Gevers Deynootweg, Seinpostduin en Zeekant is hier nog een groot aantal kemuerken van de badplaats, zoals die eruit zag rond het fin-de-sièele, aanwezig. Tevens is het van arehitectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een in rijke neo-renaissance opgetrokken dubbele villa.

Opname D. Valentijn, 20 augustus 2001.