Groenewegje 121 en 122

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Stationsbuurt
  • Bouwjaar
    1800-1849
Registerblad 

Woon- en bedrijfspand in de huidige vorm uit de eerste helft van de 19de eeuw. Het huis bestaat uit parterre, verdieping en zolderverdieping en wordt gedekt door een schilddak. De breedte bedraagt drie vensterassen. De geblokte gepleisterde gevel bezit waterlijsten en een houten hoofdgestel. De onderpui vertoont links een vleugeldeur met panelen en versierd bovenlicht, gevat in een omlijsting door pilasters en hoofdgestel. Rechts hiervan bevinden zich brede inrijdeuren. In de gevel een moderne gevelsteen met als opschrift onder meer: Hier woonde van 1852-1856 Dr. R.G. Bakhuizen van den Brink, rijksarchivaris.

Pand van algemeen belang voor de gemeente 's-Gravenhage wegens de architectuur-historische, stedebouwkundig-historische en historische waarde. Het maakt deel uit van de bebouwing die aan de buitenzijde van de singelgracht ontstond voordat de 19de eeuwse stadsuitbreidingen een aanvang namen.
De situering als onderdeel van een harmonische en in het algemeen goed bewaard gebleven reeks historische panden geeft het pand een toegevoegde waarde:

Groenewegje 121