Groenewegje 128

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Stationsbuurt
  • Bouwjaar
    17e/18e eeuw
Registerblad 

In oorsprong 17de- of 18de eeuws pand ter breedte van drie vensterassen, bestaande uit parterre en twee verdiepingen. De kap is door een plat dak vervangen. Van de witgesausde gevel, die de klezoortjes heeft bewaard, is het gedeelte voor de bovenste verdieping in vrij recente tijd vernieuwd of beklampt, waarbij de oude houten kozijnen opnieuw zijn toegepast. De parterre heeft twee vensters onder één geprofileerde lijst en een door verdiepte pilasters en hoofdgestel omlijste deur in vroeg-19de-eeuwse trant, maar van recente datum.

Pand van algemeen belang voor de gemeente 's-Gravenhage vanwege de architectuur-historische en stedebouwkundig-historische waarde. In zijn oorspronkelijke vorm, die nog afleesbaar is, maakte het deel uit van de bebouwing die na het midden van de 17de eeuw aan de buitenzijde van de singelgracht tot stand kwam. De situering als onderdeel van een harmonische en in het algemeen goed bewaard gebleven reeks historische panden geeft het pand een toegevoegde waarde.

Groenewegje 128 rechts op de afbeelding (links = nr. 129/130)
glas- in- lood 1e verdieping voorkamer