Haagse Bos, Het

kanonkazemat T.24

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Haagse Bos
  • Bouwjaar
    1942-1945
Registerblad 

De Atlantikwall.

Eind 1941 besloot het Duitse opperbevel tot de aanleg van de Atlantikwall langs de Europese Westkust. De aanleg van deze verdedigingslinie vond in de jaren 1942-1945 plaats. Het doel was in geval van een tweefrontenoorlog de geallieerden aan de kust te verslaan. Bij de opzet van de Atlantikwall lag de nadruk aanvankelijk op strategisch belangrijke plaatsen (zoals havens en zeegaten). In Nederland kregen daarom Den Helder, IJmuiden, Hoek van Holland en Vlissingen de meeste aandacht en de hoogste status ("Verteidigungsbereich" en/of "Festung"). Ook Den Haag/Scheveningen werd, als kustplaats en bestuurlijk centrum, als potentieel interessant doelwit voor een invasie cq. "raid" gezien. Aan Den Haag/Scheveningen werd dan ook de op een na hoogste status verbonden ("Stützpunktgruppe"). Het geheel van verdedigingswerken, dat een groot deel van het Haagse en een kleine deel van het Wassenaarse grondgebied besloeg, kreeg de benaming "Stützpunktgruppe Scheveningen" mee.

Kanonkazemat T.24.
De bunker ligt in de onmiddellijke omgeving van de hoofdweerstandslijn, die hier door een gegraven tankgracht werd gevormd. Het geschut flankeerde de tankgracht.

A. Lokatie.
De kanonkazemat ligt in het Haagse Bos, dichtbij de Benoordenhoutseweg, ter hoogte van Oosterbeek. Het object ligt bovengronds en is aangeaard.

B. Omschrijving.
De bunker behoort tot de categorie met het grootste weerstandsvermogen (Ständiger Ausbau in Stahlbeton). Het ontwerp van deze bunker is afkomstig van de Duitse landmacht. Dit standaardtype staat bekend als Regelbau 625, Schartenstand für 7.5 cm Pak 40. Het Baunummer is 8730. De bouw vergde 775 m3 beton, 35 ton wapeningsijzer en 4,7 ton ijzeren balken.

De 625 is het standaardtype uit de 600-serie voor een flankerende kanonkazemat met bijruimten. De bunker bestaat uit een afwachtingsruimte voor zes man, een munitiebergplaats en een gevechtsruimte. Een entree gaf via een gassluis toegang tot de afwachtingsgruimte. Een gang leidt vanaf de entree naar de munitiebergplaats en de gevechtsruimte. Vanuit de afwachtingsruimte kan de ingang via een afsluitbaar schietgat verdedigd worden (ingangsverdediging). Aan deze lange zijde heeft de bunker naast de personeelsingang ook een inrij-opening voor het geschut. Vanuit een aparte ruimte kan de entreezijde van de bunker onder vuur genomen worden (nabijverdediging). De bunker bezit tevens een open waarnemingspost.

Type 625 is redelijk veel toegepast. In Europa zijn er minimaal circa 60 gebouwd. Den Haag kende er relatief veel: zeventien, daarvan bestaan er nog vier.

De bunker is een gaaf, in de oorspronkelijke context bewaard gebleven, voorbeeld van een veelal in Den Haags toegepast type. De kazemat markeert de noordoostelijke grens van de Stützpunktgruppe Scheveningen.
Het object is van algemeen belang voor de gemeente Den Haag wegens zijn cultuurhistorische waarde en zijn betekenis voor de wetenschap.

 

kanonkazemat T.24