Haagse Bos, Het

geschutsremise T.2

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Haagse Bos
  • Bouwjaar
    1942-1945
Registerblad 

De Atlantikwall.

Eind 1941 besloot het Duitse opperbevel tot de aanleg van de Atlantikwall langs de Europese
Westkust. De aanleg van deze verdedigingslinie vond in de jaren 1942-1945 plaats. Het doel was in
geval van een tweefrontenoorlog de geallieerden aan de kust te verslaan. Bij de opzet van de
Atlantikwall lag de nadruk aanvankelijk op strategisch belangrijke plaatsen (zoals havens en
zeegaten). In Nederland kregen daarom Den Helder, IJmuiden, Hoek van Holland en Vlissingen de
meeste aandacht en de hoogste status ("Verteidigungsbereich" en/of "Festung"). Ook Den
Haag/Scheveningen werd, als kustplaats en bestuurlijk centrum, als potentieel interessant doelwit
voor een invasie cq. "raid" gezien. Aan Den Haag/Scheveningen werd dan ook de op een na
hoogste status verbonden ("Stützpunktgruppe"). Het geheel van verdedigingswerken, dat een groot
deel van het Haagse en een kleine deel van het Wassenaarse grondgebied besloeg, kreeg de
benaming "Stützpunktgruppe Scheveningen" mee.

Geschutsremise T.2.
In de nabije omgeving van de hoofdweerstandslijn was in het Haagse Bos nabij de Laan van Nieuw
Oost-Indië een klein complex van vier bunkers met ondersteunende functies gevestigd. De
geschutsremise was bestemd voor een stuk pantserafweergeschut, dat op de Laan van Nieuw
Oost-Indië in een veldversterking in stelling gebracht kon worden.

A. Lokatie.
De bunker ligt in het Haagse Bos, aan de noordoostzijde van de Laan van Nieuw Oost-Indië. Het
object ligt bovengronds en is aangeaard.

B. Omschrijving.
De bunker behoort tot de categorie met het grootste weerstandsvermogen (Ständiger Ausbau in
Stahlbeton). Het ontwerp van deze bunker is afkomstig van de Duitse landmacht. Dit standaardtype
staat bekend als Regelbau 629, Pak-Unterstellraum mit Betondecke. Het Baunummer is 8724. De
bouw vergde 675 m3 beton, 30 ton wapeningsijzer en 4,3 ton ijzeren balken.

Type 629 bestaat uit een entree met gassluis, een afwachtingsruimte voor zes man en een remise.
Aan de ingangszijde bevindt zich tevens een brede toegang tot de remise, die ook via de gassluis
toegankelijk is. Het stuk geschut stond in de remise op balken. In de ruimte onder het geschut kon
men munitie opslaan. De bunker heeft twee open waarnemingsposten.

Type 629 is redelijk veel toegepast. In Europa werden er minimaal circa 100 gebouwd. Den Haag
kent er één.

Waardering:
De bunker is een gaaf, in de oorspronkelijke context bewaard gebleven, voorbeeld van een op Nederlandse niveau zeer zeldzaam, op Haags niveau uniek type.
Het object is van algemeen belang voor de gemeente Den Haag wegens zijn cultuurhistorische waarde en zijn betekenis voor de wetenschap.

 

Geschutsremise T2 (8724/629)
geschutsremise T.2 en keuken T.4