Jan Thijssenweg 8

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Bouwstijl
  Eclecticisme
 • Wijk
  Leidschenveen en Ypenburg
 • Bouwjaar
  ca. 1900- 1915
Registerblad 

Aan de oude landgoederenzone langs de Vliet gelegen vrijstaand landhuis in eclectische stijl van rond 1900. Het pand is gesitueerd op een langgerekt, aan twee zijde door water omgeven kavel.

De Vliet is van oudsher een belangrijke waterverbinding tussen Haarlem en Delft. Langs deze route werden met name in de zeventiende, achttiende eeuw en negentiende eeuw talrijke buitens gesticht. Door de aanwezigheid van het stadhouderlijk hof woonden er in Den Haag veel patriciërs en andere aan het hof gerelateerde rijke burgers. In de loop van de zeventiende eeuw ontstond bij hen de behoefte om met name in de zomermaanden de drukke en vaak stinkende stad te ontvluchten. Het stichten van buitens niet te ver van de stad werd een ware rage. De strandwallen direct buiten de stad waren hiervoor bij uitstek geschikt. Zo ontstonden gehele linten van landgoederen waar de rijke bovenlaag zich in de zomer vermaakte. In de loop van de negentiende eeuw werden ze steeds meer gebruikt voor permanent bewoning. Veel hiervan is verdwenen maar een aantal ervan is nog bewaard gebleven. Het uit circa 1900 daterende pand aan de Jan Thijssenweg is een zeer late representant van deze ontwikkeling van het buiten wonen vlakbij de stad. Het pand op min of meer vierkante plattegrond bestaat uit een kelder en twee bouwlagen onder een hoge kapverdieping. De in baksteen opgetrokken gevels zijn voorzien van wit geschilderd pleisterwerk met imitatie rustica sierbanden en een brede zwart geverfde plint. De toepassing van dergelijke sierbanden is kenmerkend voor de aan het eind van de negentiende eeuw populaire neo-renaissance stijl. Het vele rijke houtsnijwerk van onder meer de consoles onder de dakoverstekken en de windveren is daarentegen weer geïnspireerd op de chaletarchitectuur. De drie vensterassen brede voorgevel heeft een risalerende middentravee die wordt beëindigd met een zogenaamde vlaamse gevel. De linkerzijgevel is ongeveer halverwege door middel van een afschuining verbreed. Het landhuis wordt gedekt door een samengestelde kap met gesmoorde kruispannen. De erfafscheiding tussen tuin en Jan Thijssenweg bestaat uit een ijzeren spijlenhekwerk met dubbele inrijpoort.

Het landhuis op langgerekt kavel is van cultuurhistorische waarde als late representant van de ontwikkeling als landgoederenzone langs de Vliet. Het pand is tevens van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een landhuis in eclectische stijl met invloeden van de neo-renaissance en chaletarchitectuur. Stedenbouwkundige waarde ontleent het pand aan de landschappelijke ligging langs de Vliet.

NB: Niet nader genoemde opstallen op het erf vallen buiten de bescherming