Jozef Israƫlsplein

Rosarium met gedenkmonument Koningin Emma

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Architect
  Brandes, J.J.
 • Bouwstijl
  Expressionisme
 • Wijk
  Benoordenhout
 • Bouwjaar
  1935
Registerblad 

Monument voor koning-moeder Emma, vervaardigd door de beeldhouwer Toon Dupuis, architectonische vormgeving J.J. Brandes. Opgericht in 1936.

Het in zandsteen uitgevoerde monument bestaat uit een zittend beeld van de koningin-moeder tegen een vierkante achterwand. Het op een stoel gezeten beeld is geplaatst op een bordes met trappen en sokkel en wordt geflankeerd door de gebeeldhouwde wapens van Nederland en Waldeck Pyrmont. Een gebeeldhouwd opschrift aan weerszijden luidt: 'H.M. KONINGIN EMMA MOEDER DES VADERLANDS". Op de hoeken zijn zandstenen bloembakken geplaatst. Aan de achterzijde een gebeeldhouwde tekst van koningin Wilhelmina, met de vermelding "opgericht door de burgerij van 's-Gravenhage, onthuld 4 juni 1936 door Hare Majesteit Koningin Wilhelmina" en de tekst "Ter herinnering aan Hare Majesteit de Koningin-Moeder Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, prinses van Waldeck en Pyrmont, gemalin van Zijne Majesteit Willem III koning der Nederlanden. Koningin-regentes van 24-XI-l890 tot 3l-VIII-1898. Geboren 2-VIII 1858 te Arolsen, overleden 20-111-1934 te 's-Gravenhage. In de benedenhoeken van deze achterwand bevinden zich de wapens van Nederland en Waldeck Pyrmont.

Gedenkteken van algemeen belang wegens zijn schoonheid, architectuur- historische, kunsthistorische en geschiedkundige waarde. De architectuur- historische waarde is gelegen in de betekenis van de architectonische opzet van het monument als schepping van de architect Co Brandes. De kunst historischewaarde ontleent het aan het in zandsteen gehouwen beeld van koningin Emma van Toon Dupuis. De geschiedkundige waarde ligt in de betekenis van het gedenkteken als herinnering aan de koningin-regentes Emma.

na de restauratie
na de restauratie