Keizerstraat 1, Zeekant 35

Hotel Zeerust (voormalig)

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Architect
  Wesstra, H. jr.
 • Bouwstijl
  Neo-Renaissance
 • Wijk
  Scheveningen
 • Bouwjaar
  1882
Registerblad 

Inleiding
Voormalig hotel Zeerust bestaande uit een uit 1882 daterend hoofdgebouw op de hoek van de Keizerstraat en Zeekant naar ontwerp van de architect H. Westtra jr. in neo renaissancestijl en een uitbreiding uit 1912 langs de Zeekant, eveneens in neo renaissancestijl.

Omschrijving
De geschiedenis van het hotel gaat terug tot 1844. In dat jaar kocht de heer A.E. Maas het "heerenlogement"van de toenmalige eigenaar Habraken en stichtte hier een zeebadinrichting onder de naam "Zeerust". In 1846 verbond hij aan deze badinrichting een hotel. De badinrichting heeft tot 1875 bestaan, daarna besloot de initiatiefnemer alleen nog maar als hotelhouder verder te gaan. In 1882 werd Zeerust uitgebreid en verbouwd. Toen verrees het nieuwe hoofdgebouw op de hoek van de Keizerstraat en de Zeekant. Het hotelgebouw op rechthoekige plattegrond bestaat uit kelders, een souterrain en drie bouwlagen onder een kapverdieping. De vleugel langs de Keizerstraat telt zes vensterassen, langs de Zeekant vier vensterassen. De hoek wordt beaccentueerd door een hoektoren, voorzien van een extra bouwlaag boven de kroonlijst.
Het hotel is vormgegeven in de voor die tijd karakteristieke neo-renaissance. Oorspronkelijk werd de hoektoren bekroond met een opvallende mansardekap, waarop een dakterras was aangebracht. Dit beeldbepalende element is in de jaren vijftig verwijderd. Ook zijn later de dakkapellen vergroot en zijn langs de Zeekant serres toegevoegd.
In 1912 is het hotel richting Zeekant uitgebreid met een eveneens in neo-renaissance ontworpen bouwblok van twee bouwlagen, drie vensterassen breed waarin onder meer de eetzaal was gevestigd. De uitbreiding was door middel van een in hout uitgevoerd verbindingslid van één bouwlaag met het hotel verbonden. Deze verbinding is vervangen door een moderne tvee-laags
bebouwing.

Waardering
Het voormalig hotelcomplex heeft cultuurhistorische waarde vanwege de belangrijke rol die het heeft gehad in de geschiedenis van de badplaats Scheveningen. Het heeft architectuurhistorisehe betekenis als voorbeeld van een uit het einde van de 19e eeuw daterend hotel in neo-renaissance.
Tevens bezit het stedenbouwkundige waarde vanwege de belangrijke situering op de kop van de Keizerstraat en de Zeekant.

De nieuwbouw tussen het hotel uit 1882 en de uitbreiding uit 1912 valt niet onder de bescherming

Opname D. Valentijn, 6 oktober 2009.
Opname D. Valentijn, 6 oktober 2009.
Opname D. Valentijn, 3 april 2008.