Kerkhoflaan

grenspaal

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Van Stolkpark en Schev. Bosjes
Registerblad 

Hardstenen grenspaal uit de negentiende eeuw bedoeld voor de afbakening van het privé jachtterrein van de koning van Nederland.

Koning Willem I en koning Willem II kochten in de eerste helft van de negentiende eeuw geleidelijk duinweiden op tussen het centrum en Scheveningen en maakten er hun jachtgebied van. Om het gebied te markeren werden grenspalen aangebracht. Met de groeiende verstedelijking na 1850 werden deze gebieden vanaf het derde kwart van de negentiende eeuw al weer verkocht voor de aanleg van geheel nieuwe stadswijken (Archipelbuurt, Duinoord, Zorgvliet) en bosparken (Scheveningse Bosjes). Twee grenspalen aan de rand van de Scheveningse Bosjes zijn bewaard gebleven. Een betreft een natuurstenen paal langs de rand van het bos aan de Kerkhoflaan (tegenover Kerkhoflaan 2). Aan een zijde is de tekst Privatieve Jagt van den Koning ingehakt en aan de ander zijde Domein. Het gaf de grens aan tussen het eigendom van de Nederlandse Staat en het privé-gebied van de koning.
De andere paal is eenvoudiger van vorm en staat ook in de Scheveningse Bosjes aan de Scheveningseweg nabij de Joodse begraafplaatst goed meer leesbaar is.

De wegpaal is van historisch belang als tastbare herinnering aan de negentiende eeuwse afbakening van het vroegere privé-jachtterrein van de koning der Nederlanden aan de noodzijde van het toenmalige Den Haag.