Korendijkstraat 147 t/m 169

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Scheveningen
  • Bouwjaar
    ca.1870
Registerblad 

Schevenings negentiende eeuws exploitatiehofje bestaande uit twee rijen van in totaal twaalf woningen in de voor het vissersdorp typerende architectuur.

Het oude vissersdorp Scheveningen bestond oorspronkelijk uit een wirwar van sloppen en steegjes aan weerszijden van de Keizerstraat. Hier waren het de erven achter de huizen die in de tweede helft van de negentiende eeuw geleidelijk volgebouwd werden. Echte hofjes in een besloten structuur waren het eigenlijk niet. Het was meer een schilderachtige doolhof van steegjes en straatjes, deels onzichtbaar vanaf de hoofdstraat. Bij de grootscheepse saneringen van Scheveningen-Dorp vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw zijn de meeste huisjes opgeruimd. Alleen rondom de Ankerstraat, Zeilstraat en Korendijkstraat is de oude bebouwingsstructuur met de kleine huisjes goed bewaard gebleven.
Een goed voorbeeld hiervan is het exploitatiehofje Korendijkstraat 147 t/m 169. Ooit hebben drie van dit soort hofjes naast elkaar in de Korendijkstraat gestaan. Dit is het enige dat nog over is. Twee rijen huizen staan hier aan een brede zijstraat van de Korendijkstraat. Door de ruime opzet van het hofje springen de uitbouwen met het zadeldak en de markante schoorstenen op het uiteinde direct in het oog. Een dergelijk opzet is karakteristiek voor het negentiende eeuwse vissersdorp.

Het exploitatiehofje is van architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van in hofvorm gebouwde negentiende eeuwse Scheveningse visserswoningen.

Hoekpand Korendijkstraat 145 met links daarvan gedeelte van hofje genummerd 147 en hoger
gemeentelijke monumenten in geel aangegeven