Lange Poten 1

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Bouwstijl
  Neo-Renaissance
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  ca. 1890
Registerblad 

Als winkel-woonhuis ontworpen pand uit circa 1890 in een rijke neo-renaissancestijl bestaande uit vier bouwlagen onder een kapverdieping. Het pand is gelegen op de hoek van de Lange Poten en het Spui.

De Lange Poten is als sinds de zestiende eeuw een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Lange Poten zorgt ervoor dat vanaf 1875 veel van de oude panden wordt gesloopt of zodanig  verbouwd dat er sprake is van een forse metamorfose. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn veel hoger en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875 tot aan het Interbellum. Lange Poten 1 is hiervan een goede representant. Het pand heeft een opvallende plattegrond door de halfronde vorm van de voorgevel die de belangrijke stedenbouwkundige positionering op de hoek van Lange Poten en Spui accentueert. De deels in schoon metselwerk en deels bepleisterde voorgevel in neo-renaissance heeft een extra rijk bewerkte ingangstravee die over alle verdiepingen is afgewerkt met stuc. De gevel wordt beëindigd met een geprononceerde kroonlijst.

Het winkel-woonpand is van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van de laat negentiende eeuwse neo-renaissancestijl. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van het transformatieproces dat de Lange Poten vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw heeft ondergaan van eenvoudige bedrijvenbuurt tot een voor die tijd mondaine winkelstraat. Tevens van stedenbouwkundige waarde vanwege de markante situering op de hoek van de Lange Poten en het Spui.

NB: Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Lange Poten. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde "vanwege bescherming" waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot voorgevel.

Opname D. Valentijn, 6 september 2007.
sigarenverkoop Peletier.