Lange Poten 13 en 15

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Architect
  Wolf, L.A.H. de
 • Bouwstijl
  Art Nouveau
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  1905
Registerblad 

Pand op de hoek van de Lange Poten en de Bagijnestraat van drie bouwlagen onder een kap. Het huidige uiterlijk dateert uit 1905 toen het ingrijpend is verbouwd naar ontwerp van L.A.H. de Wolf ten behoeve van winkels, kantoren en bovenwoningen. Het gevelontwerp uit 1905 is uitgevoerd in Art Nouveau.  

De Lange Poten is als sinds de zestiende eeuw een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Lange Poten zorgt ervoor dat vanaf 1875 veel van de oude panden wordt gesloopt of zodanig  verbouwd dat er sprake is van een forse metamorfose. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn veel hoger en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875 tot aan het Interbellum. Lange Poten 13-15 is hiervan een goede representant. De gepleisterde voorgevel is vijf traveeën breed langs de Lange Poten. De hoek met de Bagijnestraat wordt geaccentueerd door een afgeschuinde hoektravee. Deze travee bezit houten erkers op de verdiepingen en wordt beëindigd met een sierlijk torentje. In de Bagijnestraat loopt de  gepleisterde gevel door over twee traveeën met blindnissen op de verdiepingen. De architectuur van de gevel is uitgevoerd in Art Nouveau dat vooral tot uitdrukking komt in de vormgeving van de dakkapellen. De kroonlijst met eclectisch vorm gegeven consoles is van rond 1880 en is in het nieuwe gevelontwerp uit 1905 opgenomen. De glazen reclame-uiting in de smalle blindnis op de tweede verdieping met het opschrift “Gevestigd sedert 1840” herinnert vermoedelijk nog aan de winkel in koloniale waren, likeuren en comestibles van J.L. Meijs & Zoon, die hier in 1905 was gevestigd. De huidige winkelpui is meerdere malen gewijzigd en in zijn huidige opzet van recente datum.

Het winkel-woonpand is van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een ontwerp geïnspireerd op de Art Nouveau van de bekende Haagse architect L.A.H. de wolf. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van het transformatieproces dat de Lange Poten vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw heeft ondergaan van eenvoudige bedrijvenbuurt tot een voor die tijd mondaine winkelstraat. Tevens van stedenbouwkundige waarde vanwege de markante situering op de hoek van de Lange Poten en de Bagijnestraat.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van dit deel van de binnenstad. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde “vanwege bescherming” waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de gepleisterde gevel langs de Lange Poten en de Bagijnestraat.

Opname D. Valentijn, 6 september 2007.