Lange Poten 23

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Architect
  Switzar, S.
 • Bouwstijl
  Wederopbouw
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  1954
Registerblad 

Winkel-woonpand naar ontwerp uit 1954 van de Amsterdmase architect Simon Switzar in opdracht van de firma Bayer. Het pand in wederopbouwarchitectuur bestaat uit vier bouwlagen onder plat dak.

De Lange Poten is als sinds de zestiende eeuw een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Lange Poten zorgt ervoor dat vanaf 1875 veel van de oude panden wordt gesloopt of zodanig  verbouwd dat er sprake is van een forse metamorfose. De nieuwe winkelpanden  zijn veel hoger en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875.  Lange Poten 23 is hiervan een goede representant. Het is het enige voorbeeld van na-oorlogse wederopbouwarchitectuur in dit deel van de binnenstad. Het oorspronkleijke ontwerp uit 1954 telde drie bouwlagen. In 1959 is naar ontwerp van George Utiot het pand in dezelfde stijl met een extra verdieping verhoogd. De met gepolijst Italiaans travertin beklede voorgevel heeft een hoge mate van transparantie vanwege de brede in roede verdeelde aluminium vensterpartijen die een groot deel van de voorgevel beslaan. Opvallend is het zeer grote venster dat de gehele eerste en tweede verdieping omvat. De hoge mate van transparantie is kenmerkend voor de modernistische wederopbouwarchitectuur waar licht en lucht belangrijke uitgangspunten waren.  De winkelpui is meerdere malen gewijzigd en in zijn huidige opzet van recente datum.

Het winkel-woonpand is van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van modernistische wederopbouwarchitectuur in dit deel van de binnenstad. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van het transformatieproces dat de Lange Poten vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw heeft ondergaan van eenvoudige bedrijvenbuurt tot een voor die tijd mondaine winkelstraat.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Lange Poten. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde “vanwege bescherming” waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de voorgevel.