Lange Poten 3

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Centrum
  • Bouwjaar
    1e helft 19e eeuw
Registerblad 

Winkel-woonpand uit het eerste helft van de negentiende eeuw op rechthoekige plattegrond van drie bouwlagen onder een kapverdieping. De drie traveeën brede voorgevel wordt beëindigd door een geprofileerde houten kroonlijst.

De Lange Poten is als sinds de zestiende eeuw een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Lange Poten zorgt ervoor dat vanaf 1875 een groot aantal van de oude panden wordt vervangen. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn vaak breder en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875 tot aan het Interbellum. Het pand Lange Poten 3 is een goede representant van de nog bewaard gebleven oudere bebouwing van voor 1875. Kenmerkend is de sobere architectuur zonder ornamenten, beëindigd met een houten, geprofileerde kroonlijst. Ook het kleinschalige karakter en de afnemende verdiepingshoogte is typerend voor de oudere bebouwing in deze buurt. De winkelpui is in loop der decennia meerdere malen vernieuwd.

Het pand is van bouwhistorische waarde vanwege de in oorsprong vroeg negentiende eeuwse opzet. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van de nog bewaard gebleven oudere bebouwing van voor 1875. Deze oudere bebouwing geeft de Lange Poten in belangrijke mate haar historische identiteit.

NB: Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Lange Poten. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde "vanwege bescherming" waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot voorgevel.