Lange Poten 7

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Bouwstijl
  Neo-Renaissance
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  circa 1890
Registerblad 

Als winkel-woonhuis ontworpen pand uit circa 1890 in een rijke neo-renaissancestijl bestaande uit vier bouwlagen onder een kapverdieping.

De Lange Poten is als sinds de zestiende eeuw een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Lange Poten zorgt ervoor dat vanaf 1875 veel van de oude panden wordt gesloopt of zodanigĀ  verbouwd dat er sprake is van een forse metamorfose. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn veel hoger en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875 tot aan het Interbellum. Lange Poten 7 is hiervan een goede representant. De drie assen brede bakstenen voorgevel is uitgevoerd in een rijke neo-renaissance architectuur. Opvallende elementen in de gevel zijn de gekoppelde rondbogen boven de vensters van de derde bouwlaag, de driepassen in de rondbogen op de vierde bouwlaag, het gebruik van sierankers en het decoratieve metselwerk van de kroonlijst. De winkelpui is meerdere malen gewijzigd en in zijn huidige opzet van recente datum.

Het winkel-woonpand is van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van de laat negentiende eeuwse neo-renaissancestijl. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van het transformatieproces dat de Lange Poten vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw heeft ondergaan van eenvoudige bedrijvenbuurt tot een voor die tijd mondaine winkelstraat.

NB: Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Lange Poten. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde "vanwege bescherming" waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot voorgevel met uitzondering van de moderne invulling op de begane grond