Loosduinse Hoofdstraat 101

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Bouwstijl
  Neo-Renaissance
 • Wijk
  Loosduinen
 • Bouwjaar
  1896
Registerblad 

Grote villa in neorenaissancestiji, gebouwd in 1896. Het pand was de ambtswoning van de laatste burgemeester van Loosduinen, mr. dr. Hendrik Willem Hovy, en diende na de annexatie van het dorp door Den Haag vanaf 1923 als hulpsecretarie.

Het in baksteen opgetrokken pand beslaat een ongeveer T-vormige plattegrond en bestaat uit twee bouwlagen met een kapverdieping in het schilddak, waarvan het gedeelte over de haakse voorvleugel aansluit tegen een puntgevel. De gevels worden verlevendigd door een geprofileerde natuurstenen waterlijst tussen de bouwlagen, natuurstenen banden en blokken en geblokte ontlastingsbogen boven de vensters. Het fries onder de houten kroonlijst bevat blokken en siermetselwerk. De voorgevel van het uitspringende gedeelte bezit een puntgevel met tussentrappen, hoekconsoles en natuurstenen omlijsting. Als bekroning een aedicula met vleugelstukken en fronton. Bolbekroningen op de tussentrappen. De vensters in deze gevel bezitten driedelige houten kozijnen en ontlastingsbogen met siermetselwerk in de boogtrommels. Links in de achtervleugel bevindt zich de ingangspartij met neorenaissancedeur en een omlijsting van gecanneleerde pilasters met gebroken fronton. In de hoek rechts van de middenpartij een houten serre met balkon, voorzien van een ijzeren hek. De villa bezit enkele houten dakkapellen met frontons.

Pand van algemeen belang voor de gemeente Den Haag wegens de architectuurhistorische, geschiedkundige en stedebouwkundige waarde. Architectuurhistorische waarde bezit het pand als goed bewaard gebleven voorbeeld van een voorname villa in neorenaissancestijl uit het einde van de 19de eeuw. Geschiedkundig is het van betekenis voor de historie van het vroegere dorp Loosduinen als ambtswoning van de laatste burgemeester. De stedebouwkundige waarde vloeit voort uit de markante situering in het beeld van de Loosduinse Hoofdstraat.