Mallemolen 55 (0-63)

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Architect
  Jager, J. Kamp, S. van der
 • Wijk
  Archipelbuurt
 • Bouwjaar
  1868-1869
Registerblad 

Hofjeswoning, behorend tot het hofjescomplex Mallemolen, genummerd 55 0-63 en 55 2-48.
Het hofje Mallemolen bestaat uit vier rijen, ten dele rug-aan-rug gebouwde woninkjes, grotendeels met verdieping en zadeldak en witgesausde gevels, daterend uit 1868-1869.

Het complex ontleent zijn naam aan de 17de-eeuwse "Mallemolen", een molen die gebruikt werd voor het slijpen en polijsten van harnassen en wapens en voor het malen van mout en bonen. Deze molen stond ter plaatse van het hofje en werd waarschijnlijk omstreeks 1800 afgebroken.
De gevels worden afgesloten door een gootlijst, de daken hebben een bedekking met rode pannen en de meeste vensters hebben hun oorspronkelijke schuiframen met roedenverdeling bewaard. De voordeuren zijn veelal vernieuwd.

De no's 34-46 bezitten geen verdieping en dragen een Mansardevormig lessenaarsdak. No. 48 heeft een zadeldak met een lagere nok. De no's 41-63, rug-aan-rug gebouwd met de no's 2-28, hebben een verdieping en een zadeldak, evenals de nummers 1-39. No. 0 achter no. 1 is een dwars hierop gebouwd pandje met verdieping en schilddak en in de vensters twaalf- en negenruitsschuiframen. No. 32 vertoont een afwijkende opzet met een ingezwenkte gevel onder houten kroonlijst en vensters met zes- en vierruitsschuiframen. Naast no. 28 staat het dwars op de lengterichtlng van het hofje gebouwde no. 30 met verdieping en schilddak.
Voor iedere woning is een tuintje aangelegd, zodat doorlopende groenstroken tussen de huisjesrijen ontstaan. De bestrating bestaat uit klinkers.

Onder de talrijke arbeidershofjes die in de 19de eeuw, verborgen achter de huizenrijen van de meer gegoede straten, ontstonden in Den Haag is het Mallemolenhofje een van de meest karakteristieke en best bewaarde. Het belang van dit complex ligt zowel op architectuurhistorisch gebied als in de betekenis uit sociaal-historisch oogpunt als een voor die tijd geslaagde poging om de laagstbetaalden onder de arbeiders een verantwoorde huisvesting te verschaffen.

Waardering:
Hofjeswoning met erf, onderdeel van het hofje Mallemolen, van algemeen belang voor de gemeente s-Gravenhage wegens zijn schoonheid, zijn architectuurhistorische en sociaalhistorische waarde als goed bewaard gebleven voorbeeld van vroege arbeiderswoningbouw uit de 19de eeuw.
 

Mallemolen 55/36 achtergevel