Molenstraat 41

muurreclame

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Centrum
Registerblad 

Muurreclame voor Oranje Nassau Rijwielen uit de jaren dertig van de twintigste eeuw, gesitueerd in het portiek op de begane grond.
De muurreclame is aangebracht op een ondergrond van houten planken. Een deel van deze houten drager is nog bewaard gebleven. De wand om de reclame heen van bruin gekleurd tegelwerk dateert van veel later.
De reclame toont aan de linkerzijde een tekst: "Oranje Nassau Rijwielen Eigen Fabrikaat" met in een smalle strook rechts een uitvergroot fabrieksmerk. Hierin is naast een beeldmerk ook de merk- en firmanaam A.H. van Herwaarden opgenomen. Deze firma was opgericht in 1905 in de Pieterstraat in Den Haag. Het fond van de reclame is beige en heeft zwarte letters met bruine schaduw. Het fabrieksmerk is in rijke kleurschakeringen uitgevoerd. De muurreclame is in 2006 gerestaureerd. Toen is ook een glazen plaat aangebracht om de kwetsbare reclame te beschermen

De muurreclame is van cultuurhistorische waarde als herinnering aan de wijze waarop door de middenstand in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw reclame in de stad werd aangebracht. Tevens bezit het zeldzaamheidswaarde omdat muurreclame op een ondergrond van houten planken in Nederland uiterst beperkt werd toegepast. In Den Haag is het de enige in zijn soort en ook één van de weinige nog bewaard gebleven historische muurreclames waarin een afbeelding is verwerkt.
 

Opname D. Valentijn, 4 juni 2008
Opname D. Valentijn, 4 juni 2008
Opname D. Valentijn, 4 juni 2008