Nieuwe Duinweg 6 t/m 14

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Architect
  Gemeente Werken 's-Gravenhage Zwart, D.C. van der
 • Bouwstijl
  Nieuwe Haagse School
 • Wijk
  Scheveningen
 • Bouwjaar
  1922-1926
Registerblad 

Vrijstaand schoolgebouw naar ontwerp uit 1922/1923 van de Dienst Gemeentewerken (architect D.C. van der Zwart) in de stijl van de Nieuwe Haagse School.

In 1922 besluit het Haagse gemeentebestuur tot de oprichting in Scheveningen van een Hogere Burgerschool (HBS) met vijfjarige cursus. Het ontwerp ervan is van de hand van de bij de gemeente werkzame architect D.C. van der Zwart. Op 13 april 1926 werd het schoolgebouw aan de Nieuwe Duinweg betrokken. De situering in de parkachtige omgeving van de nieuwe Duinweg en de symmetrische monumentaliteit van het gebouw hierin zijn opvallend. Deze bijzondere stedenbouwkundige situering is te verklaren als onderdeel van het Uitbreidingsplan uit 1908 van H.P. Berlage. Voor deze lokatie was in dit uitbreidingsplan een tentoonstellingsterrein gereserveerd met een symmetrisch aan te leggen paviljoen-bebouwing. Nog voordat in 1925 de gemeenteraad in plaats daarvan koos voor de aanleg van een park in Engelse landschapsstijl (het huidige Westbroekpark) situeerde de toenmalige Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting de nieuw te bouwen school aan het einde van een dwars-as van het Berlageplan. De grootse formele aanleg uit het Uitbreidingsplan is nooit verder gerealiseerd en wat bleef is het monumentale bebouwingssilhouet van de school aan de rand van het Westbroekpark.

De verschillende functies binnen de school werden in kubische bouwmassa's samengebundeld en tot een evenwichtige, symmetrisch opgezette plastiek gecomponeerd. In het centrale en hoogste volume bevinden zich de hal, het trappenhuis en de docentenkamers. In de vier lagen tellende zijvleugels werden de leslokalen ondergebracht. Haaks op de uiteinden van deze vleugels zijn weer de gymnastieklokalen met kleedruimten en de woningen bedoeld voor de conciƫrge en amanuensis ondergebracht. De in baksteen uitgevoerde gevels worden verlevendigd door siermetselwerk en geprononceerde betonnen lateien en waterdorpels. Grote raampartijen aan de zuidzijde zorgen voor de daglichttoetreding in de leslokalen. De noordzijde, waarlangs de gangen lopen, zijn voorzien van smalle raamstroken.
De school functioneerde zo goed dat de architect Van der Zwart enige jaren later een nagenoeg exacte kopie kon bouwen aan het Stokroosplein (gesloopt in de oorlogsjaren 1940-1945). In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw is de invloed van deze school als prototype goed waarneembaar in de vele met name rondom sportvelden gebouwde schoolcomplexen.

Schoolgebouw van architectuurhistorische waarde als goed en vroeg voorbeeld van een symmetrisch opgezet scholencomplex in de stijl van de nieuwe Haagse School, dat in Den Haag veel navolging kreeg in de nieuwbouwwijken uit het Interbellum. Stedenbouwkundige waarde ontleent het complex aan haar monumentale setting in het groen met zichtas op de Nieuwe Duinweg.