Om en Bij 3 t/m 113 en 116

toon op de kaart
 • Status
  Rijksmonument
 • Architect
  Roodenburg, A.
 • Wijk
  Schilderswijk
 • Bouwjaar
  1840-1841; 1882
Registerblad 

Inleiding
Complex van vijf dubbele rijen voormalige diaconiewoningen uit 1840-1841 (15 t/m 26; 27 t/m 50; 51 t/m 74; 75 t/m 98; 99 t/m 116), gebouwd door aannemer A. Wijsman naar ontwerp van architect A. Roodenburg in een traditionele bouwstijl in opdracht van de Commissie van Algemeen beheer tot aanbouw van armenwoningen. In 1856 werden de woningen overgedragen aan de Nederduitsche Hervormde Diaconie. Een rij van twaalf woningen, nummers 3 t/m 14, werd in 1852 in dezelfde bouwstijl toegevoegd. In 1971-1972 is het complex gerenoveerd door architect ir. C. Westerduin.

Omschrijving
Vijf rijen van oorsprong rug-aan-rug gebouwde woningen loodrecht op de Zuid-West Singelgracht, op rechthoekige plattegrond, bestaande uit een bouwlaag onder met pannen gedekte zadeldaken. Het is het eerste grootschalige 19e eeuwse project dat in Den Haag werd gerealiseerd om de woonomstandigheden van de armen te verbeteren. Iedere woning telt twee vensterassen. De deuren van de woningen zijn telkens paarsgewijs aangebracht en de vensters bezitten negenruitsramen. De dakkapellen zijn voorzien van vierruitsramen. Aan het Om en Bij hebben de woningreeksen kopgevels met een gebroken contour en zoldervensters. Deze kopgevels zijn rijker uitgevoerd dan de overige gevels.
De binnentuintjes worden aan de kant van de Zuid-West Singelgracht afgesloten door een laag bakstenen muurtje en twee pilaren met een piramidevormige granieten kop.

Waardering
Woningen van architectuurhistorische en sociaalhistorische waarde als het eerste project dat in Den Haag werd gerealiseerd om de woonomstandigheden van de armen te verbeteren. Een belangrijke toegevoegde waarde is de stedebouwkundige situering, loodrecht op de Zuid-West Singelgracht.

Om en Bij
Even huisnr(s) : 4;6;8;10;12;14
Oneven huisnr(s) : 3;5;7;9;11;13

Omschrijving
Rij van twaalf voormalige diaconiewoningen uit 1882, gebouwd in een traditionele bouwstijl. Deze rij werd in dezelfde bouwstijl toegevoegd aan de serie van de vijf dubbele rijen uit 1840-1841. De woningen, op rechthoekige plattegrond deels met achteraanbouw, bestaan uit een bouwlaag onder een met pannen gedekt zadeldak. De deuren zijn paarsgewijs aangebracht en de vensters bezitten negenruitsramen. De dakkapellen zijn voorzien van vierruitsramen. De eindgevel aan de kant van de Zuid-West Singelgracht is voorzien van een stucdecoratie langs de daklijst, roset-ankers, een boogvormig vensterprofiel op de zolderverdieping en een negenruitsvenster met geblokte strekken op de begane grond. De gevel bezit een stenen plint en wordt aan weerszijden afgesloten door bakstenen pilasters.
De binnentuintjes worden aan de kant van de Zuid-West Singelgracht afgesloten door een laag bakstenen muurtje en twee pilaren met een piramidevormige granieten kop.

Waardering
Woningen van architectuurhistorische en sociaalhistorische waarde als onderdeel van het eerste project dat in Den Haag werd gerealiseerd om de woonomstandigheden van de armen te verbeteren. Een belangrijke toegevoegde waarde is de stedebouwkundige situering, loodrecht op de Zuid-West Singelgracht.

Om en Bij
Even huisnr(s) : 16;18;20;22;24;26
Oneven huisnr(s) : 15;17;19;21;23;25

Omschrijving
Dubbele rij van oorspronkelijk vierentwintig rug-aan-rug gebouwde woningen uit 1840-1841, op rechthoekige plattegrond, bestaande uit een bouwlaag onder met pannen gedekte zadeldak. De rug-aan-rug woningen zijn telkens doorgebroken en samengevoegd tot één woonhuis. De deuren zijn paarsgewijs aangebracht en de vensters bezitten negenruitsramen. De dakkapellen zijn voorzien van vierruitsramen. Tussen de nummers 20 en 21 bevindt zich een doorgang. De eindgevel aan de kant van de Zuid-West Singelgracht is aan de bovenzijde licht geknikt en voorzien van vlechtingen en een stucdecoratie langs de daklijst. Voorts in de eindgevel boogvormige vensterprofielen op de zolderverdieping; een cordonlijst en een blindvenster tussen vensters met negenruitsramen op de begane grond. Aan weerszijden wordt de gevel afgesloten door geblokte pilasters.
De binnentuintjes worden aan de kant van de Zuid-West Singelgracht afgesloten door een laag bakstenen muurtje en twee pilaren met een piramidevormige granieten kop.

Waardering
Woningen van architectuurhistorische en sociaalhistorische waarde als het eerste project dat in Den Haag werd gerealiseerd om de woonomstandigheden van de armen te verbeteren. Een belangrijke toegevoegde waarde is de stedebouwkundige situering, loodrecht op de Zuid-West Singelgracht.

Om en Bij
Even huisnr(s) : 28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50
Oneven huisnr(s) : 27;29;31;33;35;37;39;41;43;45;47;49

Omschrijving
Dubbele rij van vierentwintig rug-aan-rug gebouwde woningen uit 1840-1841, op rechthoekige plattegrond, bestaande uit een bouwlaag onder een met pannen gedekt zadeldak. De deuren zijn paarsgewijs aangebracht en de vensters bezitten negenruitsramen. De dakkapellen zijn voorzien van vierruitsramen. Tussen de nummers 32 en 33, en 44 en 45 bevindt zich een doorgang. De eindgevel aan de kant van de Zuid-West Singelgracht is aan de bovenzijde licht geknikt en voorzien van vlechtingen en een stucdecoratie langs de daklijst. Voorts in de eindgevel boogvormige vensterprofielen op de zolderverdieping; een cordonlijst en een blindvenster tussen vensters met negenruitsramen op de begane grond. Aan weerszijden wordt de gevel afgesloten door geblokte pilasters.
De binnentuintjes worden aan de kant van de Zuid-West Singelgracht afgesloten door een laag bakstenen muurtje en twee pilaren met een piramidevormige granieten kop.

Waardering
Woningen van architectuurhistorische en sociaalhistorische waarde als het eerste project dat in Den Haag werd gerealiseerd om de woonomstandigheden van de armen te verbeteren. Een belangrijke toegevoegde waarde is de stedebouwkundige situering, loodrecht op de Zuid-West Singelgracht.

Om en Bij
Even huisnr(s) : 52;54;56;58;60;62;64;66;68;70;72;74
Oneven huisnr(s) : 51;53;55;57;59;61;63;65;67;69;71;73

Omschrijving
Dubbele rij van vierentwintig rug-aan-rug gebouwde woningen, op rechthoekige plattegrond uit 1840-1841, bestaande uit een bouwlaag onder een met pannen gedekt zadeldak. De deuren zijn paarsgewijs aangebracht en de vensters bezitten negenruitsramen. De dakkapellen zijn voorzien van vierruitsramen. Tussen de nummers 56 en 57, en 68 en 69 bevindt zich een doorgang. De eindgevel aan de kant van de Zuid-West Singelgracht is aan de bovenzijde licht geknikt en voorzien van vlechtingen en een stucdecoratie langs de daklijst. Voorts in de eindgevel boogvormige vensterprofielen op de zolderverdieping; een cordonlijst en een blindvenster tussen vensters met negenruitsramen op de begane grond. Aan weerszijden wordt de gevel afgesloten door geblokte pilasters.
De binnentuintjes worden aan de kant van de Zuid-West Singelgracht afgesloten door een laag bakstenen muurtje en twee pilaren met een piramidevormige granieten kop.

Waardering
Woningen van architectuurhistorische en sociaalhistorische waarde als het eerste project dat in Den Haag werd gerealiseerd om de woonomstandigheden van de armen te verbeteren. Een belangrijke toegevoegde waarde is de stedebouwkundige situering, loodrecht op de Zuid-West Singelgracht.

Om en Bij
Even huisnr(s) : 76;78;80;82;84;86;88;90;92;94;96;98
Oneven huisnr(s) : 75;77;79;81;83;85;87;89;91;93;95;97

Omschrijving
Dubbele rij van vierentwintig rug-aan-rug gebouwde woningen, op rechthoekige plattegrond uit 1840-1841, bestaande uit een bouwlaag onder een met pannen gedekt zadeldak. De deuren zijn paarsgewijs aangebracht en de vensters bezitten negenruitsramen. De dakkapellen zijn voorzien van vierruitsramen. Tussen de nummers 80 en 81, en 92 en 93 bevindt zich een doorgang. De eindgevel aan de kant van de Zuid-West Singelgracht is aan de bovenzijde licht geknikt en voorzien van vlechtingen en een stucdecoratie langs de daklijst. Voorts in de eindgevel boogvormige vensterprofielen op de zolderverdieping; een cordonlijst en een blindvenster tussen vensters met negenruitsramen op de begane grond. Aan weerszijden wordt de gevel afgesloten door geblokte pilasters.
De binnentuintjes worden aan de kant van de Zuid-West Singelgracht afgesloten door een laag bakstenen muurtje en twee pilaren met een piramidevormige granieten kop.

Waardering
Woningen van architectuurhistorische en sociaalhistorische waarde als het eerste project dat in Den Haag werd gerealiseerd om de woonomstandigheden van de armen te verbeteren. Een belangrijke
toegevoegde waarde is de stedebouwkundige situering, loodrecht op de Zuid-West Singelgracht.

Om en Bij
Even huisnr(s) : 100;102;104;106;108;110;112;116
Oneven huisnr(s) : 99;101;103;105;107;109;111;113

NB. nrs. 114 en 115 bestaan niet (meer)

NB 2. De moderne aanbouw tegen de achtergevels van de nummers 105 tot en met 110 is van bescherming uitgesloten.

Omschrijving
Gedeeltelijk dubbele- en gedeeltelijk enkele rij van in totaal achttien woningen uit 1840-1841, op rechthoekige plattegrond, bestaande uit een bouwlaag onder een met pannen gedekt zadeldak. De nummers 99 tot en met 104 en 111 tot en met 116 zijn rug-aan-rug gebouwd. De deuren zijn paarsgewijs aangebracht en de vensters bezitten negenruitsramen. Een uitzondering vormen de nummers 111 en 112, waar de vensters zijn vervangen door deuren van het Gemeentelijk Energiebedrijf. De dakkapellen zijn voorzien van vierruitsramen. Tussen de nummers 104 en 105, en naast 116 bevindt zich een doorgang. De eindgevel aan de kant van de Zuid-West Singelgracht is aan de bovenzijde licht geknikt en voorzien van vlechtingen en een stucdecoratie langs de daklijst. Voorts in de eindgevel boogvormige vensterprofielen op de zolderverdieping; een cordonlijst en een blindvenster tussen vensters met negenruitsramen op de begane grond. Aan weerszijden wordt de gevel afgesloten door geblokte pilasters. De binnentuintjes worden aan de kant van de Zuid-West Singelgracht afgesloten door een laag bakstenen muurtje en twee pilaren met een piramidevormige granieten kop.

Waardering
Woningen van architectuurhistorische en sociaalhistorische waarde als het eerste project dat in Den Haag werd gerealiseerd om de woonomstandigheden van de armen te verbeteren. Een belangrijke toegevoegde waarde is de stedebouwkundige situering, loodrecht op de Zuid-West Singelgracht.

 

reg.nr: 3744-3