Parkstraat 20

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Architect
  Delia, J.J.
 • Bouwstijl
  Eclecticisme
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  ca. 1877
Registerblad 

Bij een verbouwing omstreeks 1975 uit drie herenhuizen samengetrokken pand, thans als kantoorpand in gebruik. De vroegere huizen (Parkstraat 16, 18 en 20) zijn gebouwd rond het midden van de jaren zeventig van de 19de eeuw door de architect J.J. Delia.

Blokvormig, rechthoekig gebouw ter breedte van twaalf vensterassen, bestaande uit lage begane-grond, belétage en twee verdiepingen. Bakstenen gevels in eclectische trant. Met hardsteen beklede begane-grond, waarboven forse, hardstenen cordonlijst. In de risalietvormige behandeling van de tweede, zevende en elfde vensteras, van links gerekend, herkent men de vroegere ingangstraveeën. Alle vensters bezitten geprofileerde houten omlijstingen met oreilles en gietijzeren raamhekjes. Alleen de vensters van de beide uiterste risalieten hebben een versiering, bestaande uit een flauw gebogen hoofdgestel op consoles boven het venster van de belétage en stucdecoraties boven de vensters van de verdiepingen. Het belétagevenster van de rechtse risaliet heeft een balcon met balustrade, gedragen door versierde voluutconsoles.
De vijf vensterassen brede zijgevel aan de Oranjestraat vertoont een zeer sobere behandeling. De middelste drie assen zijn als risaliet behandeld. De houten kroonlijst rond het gebouw, verspringend boven de risalieten, heeft een verfijnde decoratie met kleine klossen, voorzien van bladornament, rozetten en een eierlijst.

Drie voormalige herenhuizen van algemeen belang voor de gemeente 's-Gravenhage vanwege de architectuur-historische waarde en als voorbeeld van voorname herenhuisarchitectuur uit de tweede helft van de 19de eeuw, tevens van typologische waarde. De relatie met de naburige huizenblokken uit dezelfde stijlperiode aan de Parkstraat, Oranjestraat en Amaliastraat en de stedebouwkundige pregnante ligging op de hoek van de Parkstraat en de Oranjestraat vertegenwoordigen een aanzienlijke toegevoegde waarde.