Parkstraat 6 en 8

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Bouwstijl
  Eclecticisme
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  ca. 1875
Registerblad 

Drie voormalige herenhuizen in eclectische trant uit omstreeks 1875, elk ter breedte van vier vensterassen, waarvan een als risaliet is behandeld en bestaande uit drie bouwlagen.
Bij een inwendige verbouwing tot kantoorruimte zijn de drie panden samengetrokken waarbij de deur van no. 4 vervangen werd door een venster. In de risalieten bezitten de vensters van de eerste verdieping geprofileerde omlijstingen met kuifstukken. Boven de parterre een cordonlijst. De vensters van de tweede verdieping hebben geprofileerde dorpels en raamhekjes. De gevels worden afgesloten door een houten hoofdgestel met panelen in het fries en onder de kroonlijst een eierlijst en klossen. In het eerste kwart van de 20ste eeuw is de ingangspartij van no. 6 vervangen door een getoogde deur in geblokt zandstenen omlijsting, met door een Hermes versierde sluitsteen en siertraliewerk in het bovenlicht. Tezelfdertijd kregen alle vensters van de parterre siertralies in neo-Lodewijk XIV vormen. No. 8 heeft een deur uit de bouwtijd met panelen en versierde trumeau. No. 4 heeft een plat dak, no. 6 een roevendak en no. 8 een Mansardekap.

Panden van algemeen belang voor de gemeente 's- vanwege de architectuur-historische waarde. Ondanks de verbouwing tot kantoor hebben de panden hun oorspronkelijk uiterlijk grotendeels bewaard en is de inwendige structuur in niet onbelangrijke mate gerespecteerd. Daardoor hebben de panden ook nog steeds typologische waarde als voorbeelden van voorname herenhuisarchitectuur uit de zeventiger jaren van de 19de eeuw. Het feit dat zij deel uitmaken van een ensemble geeft de panden een toegevoegde waarde vanuit stedebouwkundig oogpunt.
Alhoewel de siertralies op de parterre beschouwd kunnen worden als een zorgvuldige toevoeging aan het oorspronkelijke gevelbeeld, zijn zij met name van belang om hun intrinsieke waarde en niet vanwege de relatie met de panden. De lage aanbouwen aan de oorspronkelijke achtergevel vallen niet onder de bescherming van de Monumentenverordening 's-Gravenhage.

Opname D. Valentijn 2 augustus 1999.
Opname 4 augustus, D. Valentijn