Plein 13

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Architect
  Wesstra, H. jr.
 • Bouwstijl
  Neo-Renaissance
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  1892
Registerblad 

Als winkel-woonhuis ontworpen pand uit 1892 in neo-renaissancestijl bestaande uit drie bouwlagen onder een kapverdieping. Het pand is gelegen op de hoek van de Korte Poten en het Plein.

De Korte Poten is als sinds de zestiende eeuw een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Korte Poten zorgt ervoor dat vanaf 1875 veel van de oude panden wordt gesloopt of zodanig  verbouwd dat er sprake is van een ware metamorfose. Het pand op de hoek van de Korte Poten en het Plein is hiervan een goede representant. De bakstenen gevels bezitten het voor de neo-renaissance kenmerkende siermetselwerk met natuurstenen sierbanden en rijk geornamenteerde muurankers. De hoek wordt geaccentueerd door middel van een afgeschuinde travee met boven de kroonlijst een bakstenen dakkapel bekroond door een torentje. Boven het venster op de 1e verdieping is in deze travee een natuurstenen jaartalsteen aangebracht met het opschrift 1892. De eindtravee van de gevel in de Korte Poten wordt beëindigd met een eveneens rijk geornamenteerde top. De winkelpuien zijn in 1926 gewijzigd naar ontwerp van de architect  Maurice Fetu waarbij de meer overdadige decoraties van de neo-renaissance zijn vervangen door een soberder Art Deco vormgeving.

Het winkel-woonpand is van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van de laat negentiende eeuwse neo-renaissancestijl. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van het transformatieproces dat de Korte Poten vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw heeft ondergaan van eenvoudige bedrijvenbuurt tot een voor die tijd mondaine winkelstraat. Tevens van stedenbouwkundige waarde vanwege de markante situering op de hoek van de Korte Poten en het Plein.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Korte Poten en het Plein. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde “vanwege bescherming” waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de voorgevels.