Plein 3 - 3a

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Architect
  Swijser, J.P.C.
 • Bouwstijl
  Eclecticisme
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  tweede helft negentiende eeuw
Registerblad 

Breed winkel-woonpand van vier bouwlagen onder kap ontstaan in de tweede helft van de negentiende eeuw door het samentrekken van drie oudere panden achter een zes vensterassen brede voorgevel in eclectische stijl

Het Plein dateert in zijn huidige omvang uit 1631 toen naar planen van Constantijn Huygens de grafelijke moestuinen werden veranderd in een monumentaal stadsplein. Aan de zuidzijde van het Plein aansluitend op de bebouwing van de Lange en Korte Poten verrezen naast enkel rijke patriciërswoningen ook herenhuizen van meer bescheiden omvang. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuispuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de zuidzijde van het Plein zorgt ervoor dat vanaf 1875 veel van de oude panden wordt gesloopt of zodanig  verbouwd dat er sprake is van een ware metamorfose. De nieuwe winkelpanden  zijn veelal hoger en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1850.  Plein 3-3a is hiervan een goede representant. De gepleisterde in eclectische stijl vormgegeven lijstgevel heeft op de verdiepingen nog de oorspronkelijke geprofileerde kozijnen met omgezette hoeken aan de bovenzijde. Het raamhout is op de eerste en tweede verdieping niet meer aanwezig. De geprofileerde kroonlijst bezit rijk gesneden houten consoles.. De winkelpui op de begane grond is meerdere malen gewijzigd en thans voorzien van een moderne invulling.  

Het winkel-woonpand is van architectuurhistorische waarde als sober voorbeeld van de negentiende eeuwse eclectische architectuur. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van het transformatieproces dat de zuidzijde van het Plein vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw heeft ondergaan van een deftige woonbuurt  tot een voor die tijd mondaine winkelstraat.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van het Plein. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde “vanwege bescherming” waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de voorgevel.

meer weten 
Het interieur is op de begane grond en eerste verdieping circa 1930 geheel uitgebroken ten behoeve van een winkelfunctie voor de verkoop van huishoudelijke en luxe artikelen van de Groningse firma J.J. Geubels. Deze verbouwing, waarbij ook een nieuwe winkelpui werd aangebracht met etalage-eiland is naar een ontwerp uit 1930 van de Groningse architect T. Holthuis. In hoofdopzet is deze winkelpui van gepolijst syeniet nog bewaard gebleven, maar het etalage-eiland is niet meer aanwezig en ook de indeling is later gewijzigd.