Plein 6

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Bouwstijl
  Neo-Renaissance
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  circa 1900
Registerblad 

Drie assen breed pand uit circa 1900 op rechthoekige plattegrond bestaande uit drie bouwlagen onder kap. Het in neo-renaissancestijl met Oosters invloeden opgetrokken pand is ontworpen als hotel, café en restaurant (onder de naam De Nieuwe Doelen).

Het Plein dateert in zijn huidige omvang uit 1631 toen naar planen van Constantijn Huygens de grafelijke moestuinen werden veranderd in een monumentaal stadsplein. Aan de zuidzijde van het Plein aansluitend op de bebouwing van de Lange en Korte Poten verrezen naast enkel rijke patriciërswoningen ook herenhuizen van meer bescheiden omvang. Rond 1875 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuispuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkel- en vermaakfunctie voor de zuidzijde van het Plein zorgt ervoor dat vanaf 1875 veel van de oude panden wordt gesloopt of zodanig  verbouwd dat er sprake is van een ware metamorfose. De nieuwe panden  zijn veelal hoger en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875 tot het Interbellum. Plein 6 is hiervan een goede representant. De rijk geornamenteerde bakstenen lijstgevel is vormgegeven in een mengeling van stijlen waarin de neo-renaissance (speklagen, sierankers) en Moorse invloeden (vormgeving van de rondbogen boven de vensters, pilasterstelling) de boventoon voeren. Opvallende elementen zijn het siermetselwerk in gele baksteen en de forse overstek van de kroonlijst. De oorspronkelijke pui op de begane grond is meerdere malen gewijzigd en thans voorzien van een moderne invulling. De bakstenen doorgang met rondboog in de linker travee is bewaard gebleven.

Het bedrijfspand is van architectuurhistorische waarde als goed en voor Den Haag zeldzaam voorbeeld van een mengeling van neo-renaissance en ornamenten ontleend aan de Oosterse architectuur. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van het transformatieproces dat de zuidzijde van het Plein vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw heeft ondergaan van een deftige woonbuurt  tot een voor die tijd mondaine verblijfs- en winkelstraat.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van het Plein. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde “vanwege bescherming” waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de voorgevel.

Herkoms HGA: exterieur en interieur van Hotel-café-restaurant 'Nieuwe Doelen'