Plein 9 en 9a

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Centrum
  • Bouwjaar
    1800-1850
Registerblad 

Voormalig herenhuis uit het eerste helft van de negentiende eeuw op rechthoekige plattegrond van drie bouwlagen onder een kap. De drie traveeën brede voorgevel wordt beëindigd door een geprofileerde houten kroonlijst.

Het Plein dateert in zijn huidige omvang uit 1631 toen naar planen van Constantijn Huygens de grafelijke moestuinen werden veranderd in een monumentaal stadsplein. Aan de zuidzijde van het Plein aansluitend op de bebouwing van de Lange en Korte Poten verrezen naast enkel rijke patriciërswoningen ook herenhuizen van meer bescheiden omvang. Rond 1875 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuispuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkel- en vermaakfunctie voor de zuidzijde van het Plein zorgt ervoor dat vanaf 1875 veel van de oude panden wordt gesloopt of zodanig  verbouwd dat er sprake is van een ware metamorfose. De nieuwe panden  zijn veelal hoger en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875 tot het Interbellum. Plein 9/9a is een goede representant van de nog bewaard gebleven oudere bebouwing van voor 1875 waarvan de oorspronkelijk woonfunctie later is veranderd in een winkel-bedrijfsfunctie. Kenmerkend is de sobere architectuur in schoon metselwerk (later voorzien van een verflaag) beëindigd door een geprofileerde kroonlijst. In de gevel zijn vensters met een Empire raamverdeling. De winkelpui dateert van rond 1900 en is een mengeling van neo-renaissance en Art Nouveau. Het diepliggende portiek heeft een authentieke rijk gesneden houten deuren met Art Nouveau bovenlicht.

Het pand is van bouw- en architectuurhistorische waarde vanwege de in oorsprong vroeg negentiende eeuwse opzet met een goed verlopen transformatieproces. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van de nog bewaard gebleven oudere bebouwing van voor 1875. Deze oudere bebouwing geeft het Plein in belangrijke mate haar historische identiteit.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van het Plein. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde “vanwege bescherming” waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de voorgevel.