Ruychrocklaan 244

Villa Koot

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Architect
  Rietveld, G.
 • Bouwstijl
  Wederopbouw
 • Wijk
  Benoordenhout
 • Bouwjaar
  1959-1960
Registerblad 

Villa met kantoor naar ontwerp uit 1958 van Gerrit Rietveld op munitiebunker uit de Tweede Wereldoorlog. Gebouwd in opdracht van de wapenhandelaar B. Koot in 1959-1960 door de uitvoerder firma J. Dubbeldam.

Een moeilijk te slopen Duitse munitiebunker met twee meter dikke wanden uit de Tweede Wereldoorlog is als basis gebruikt voor deze villa. Gedurende de oorlog behoorde dit gebied tot de verdedigingsring die de Duitsers rond het hoofdkwartier in Clingendael hadden gelegd. Sloop ervan was uiterst kostbaar, terwijl door gebrek aan bouwgrond elders uitbreiding van het kwalitatief hoogwaardig woningbestand in dit deel van het Benoordenhout na de oorlog toch gewenst was. Van gemeentewege werd daarom toegestaan om bouw op de bunker toe te staan.

Rietveld wilde het liefst uitsluitend op de bunker bouwen om de speciale bouwlocatie van het huis goed te doen laten uitkomen. Dit is in het ontwerp extra benadrukt door de twee aan de buitenzijde langs de bunker geplaatste trappen. Naar de wens van de opdrachtgever werd de bunker echter aan de straatzijde aan het oog onttrokken door een ervoor gesitueerde eenlaags kantoorruimte. De feitelijke villa, geplaatst op een uitkragende betonplaat op de bunker, is in twee niveaus gebouwd. Het eerste niveau met zeer forse eet/woonkamer bezit een groot terras (het dak van de kantoorvleugel) Het tweede niveau is als een soort penthouse opgevat.

De villa met kantoor is in de voor de functionalist Rietveld karakteristieke materialen en vormentaal gerealiseerd. Rechthoekige, kubische vormen zijn gecombineerd met horizontale dakvlakken en verticale elementen als de schoorsteen en het trappenhuis. De vele vensters zorgen voor een lichte en transparante uitstraling. In de gevels zijn zwarte en grijze geglazuurde bakstenen toegepast als vulling tussen de betonnen platen. De grote horizontale raamstroken bestaan van oorsprong uit houten kozijnen en stalen bewegende delen.

Het pand heeft cultuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van rijke woonhuisarchitectuur in functionalistische stijl uit de wederopbouwperiode. Typologisch waardevol is het bijzondere ontwerp ontstaan vanuit het gegeven dat gebouwd diende te worden op een bunker. Tevens is het van architectuurhistorische waarde binnen het oeuvre van de beroemde architect Gerrit Rietveld

meer weten 
De villa Koot wordt bestempeld als één van de laatste ontwerpen van Gerrit Rietveld. Het ontwerp kwam tot stand in samenwerking met J.B. van Grunsven. De naam van Rietvelds zoon Jan is echter ook aan dit woonhuis verbonden. Hij stond in de schaduw van zijn beroemde vader en zijn manier van ontwerpen was gebaseerd op het Nieuwe Bouwen, waaraan zijn vader een belangrijke bijdrage had geleverd. Het huis is hoe dan ook een echte Rietveld en sluit aan op de grote stroom woonhuizen die vader en zoon na de oorlog ontwierpen
Opname: P. Groenendijk, 1999