Schalk Burgerstraat 383, Vrijstaathof 50

Dr. C.E. van Koetsveldschool

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Transvaalkwartier
  • Bouwjaar
    1923-1924
Registerblad 

Schoolgebouw uit 1923-1924, onderdeel van de voormalige Vrijstaathof langs de De la Reyweg dat werd gebouwd in opdracht van Woningstichting Patrimonium.

Het in sobere baksteen opgetrokken schoolgebouw op rechthoekige plattegrond telt twee bouwlagen onder een hoge, geprononceerde schildkap. De voorgevel wordt verlevendigd door een hoog opgetrokken middenrisaliet afgesloten door een steekkap met schildeind. De hoofdkap wordt bekroond door een achtzijdig houten torentje met een helmspits. Ook de achtergevel heeft een brede middenrisaliet. De architectuur is sober met nauwelijks decoratieve elementen. De combinatie van hoge middenrisaliet, forse schildkap en het houten torentje boven de middenpartij geven de school een klassieke en tegelijkertijd sobere uitstraling. Het ontwerp is geïnspireerd op de uit Duitsland afkomstige Um-1800 stijl. De school maakte als zelfstandig gebouw deel uit van de Vrijstaathof, een sociaal woningbouwcomplex in hofjesvorm ontwikkeld door Woningstichting Patrimonium. Het gebouw vormde de beëindiging van het u-vormige complex. In 2005 is dit voor Transvaal kenmerkende complex van sociale woningbouw gesloopt en vervangen door nieuwbouw met behoud van de toegangspoort langs de De la Reyweg en de school.

De school is van architectuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van een schoolgebouw geïnspireerd op de uit Duitsland afkomstige Um-1800 stijl. Tevens van cultuurhistorische waarde als één van de historische ankerpunten van de wijk Transvaal waar door stadsvernieuwing en herstructurering de identiteit snel verandert.