Schoolstraat 32

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Centrum
  • Bouwjaar
    18e eeuw
Registerblad 

Achttiende- of vroeg negentiende eeuws pand op rechthoekige plattegrond, bestaande uit drie bouwlagen onder een kapverdieping.

De Schoolstraat is als sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Schoolstraat zorgt ervoor dat vanaf 1875 het merendeel van de oude panden wordt gesloopt. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn veel hoger en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875 tot aan het Interbellum. Schoolstraat 32 is een goede representant van deze overgangsfase. De voorgevel dateert in oorsprong vermoedelijk nog uit de 18e eeuw gelet op het metselformaat en de "op vlucht" gebouwde opzet. Het huidige uiterlijk is grotendeels ontstaan door wijzingen in de negentiende en vroeg twintigste eeuw. Toen zal de bovenste verdieping zijn verhoogd en zijn ook de huidig kozijnen, kroonlijst en waterlijst aangebracht. De pui op de begane grond dateert in hoofdopzet uit 1954, toen een oudere pui werd vervangen door een nieuwe. De gevel is voorzien van een later aangebrachte witte verflaag.

Het pand is van architectuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van een in oorsprong achttiende eeuws pand met goed verlopen negentiende eeuws transformatieproces. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van het transformatieproces dat de Schoolstraat vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw heeft ondergaan van eenvoudige bedrijvenbuurt tot een voor die tijd mondaine winkelstraat.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Schoolstraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde “vanwege bescherming” waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de gevel in de Schoolstraat.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Spuistraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde "vanwege bescherming" waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de gevel in de Spuistraat.