Seinpostduin 15

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Scheveningen
  • Bouwjaar
    ca. 1885
Registerblad 

Als hotel/pension gebouwde vrijstaande villa uit circa 1885 in neo-renaissancestijl bestaande uit souterrain en drie bouwlagen.

De zijgevels zijn in schoon metselwerk opgetrokken met de voor de neo-renaissance karakteristieke witte sierbanden. Het souterrain is ter plaatse van de linker zijgevel gepleisterd met een rustica-effect. Oorspronkelijk bezat ook de voorgevel een rijk neo-renaissance uiterlijk, nog extra verlevendigd door topgevels. In 1953 is de oorspronkelijke kap grotendeels verwijderd en is een extra verdieping toegevoegd. Toen is ook de voorgevel versoberd en met een verdieping opgehoogd. Het pand heeft een belangrijke stedenbouwkundige positionering op de hoek van het Seinpostduin en de doorgang naar de lager gelegen Gevers Deynootweg.

De bouw van dergelijke villa's, hotels en pensions had direct te maken met de onstuimige ontwikkeling van de badplaats aan het einde van de negentiende eeuw waardoor naast grote hotels als Seinpost en het Kurhaus met name langs de Gevers Deynootweg, Zeekant en het Seinpostduin tal van etablissementen en pensions verrezen. Vaak is sprake van een combinatie tussen wonen, pension en hotel.

Het pand heeft cultuurhistorische waarde als exponent van de ontwikkeling van de badplaats Scheveningen aan het einde van de 19e eeuw. Tezamen met de nabij dit pand uit die periode nog bewaard gebleven bebouwing langs de Gevers Deynootweg, Seinpostduin en Zeekant is hier nog een groot aantal kenmerken van de badplaats, zoals die eruit zag rond het fin-de-si├Ęcle, aanwezig.
NB: De interne structuur is in de loop van het laatste kwart van de twintigste eeuw ingrijpend gewijzigd en de interieurs zijn gemoderniseerd. Dientengevolge blijft de bescherming beperkt tot de gevels.

Opname D. Valentijn, 20 augustus 2001.