Spaarneplein 2, Spaarnestraat 1, Dintelstraat 2 en 4

Voormalig hoofdkantoor Post, Cheque en Girodienst

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Architect
  Bordes, P.F. de Bremer, G.C. Knuttel, D.E.C. Kooij, H.J.A. van der
 • Bouwstijl
  Traditionalisme
 • Wijk
  Rivierenbuurt
 • Bouwjaar
  1920-1924
Registerblad 

Inleiding: Voormalig hoofdkantoor van de Post, Cheque en Girodienst in representatieve overheidsarchitectuur uit 1920-1924, ontworpen onder supervisie van D.E.C. Knuttel, rijksbouwmeester voor de Landsgebouwen in het Tweede District. Met het ontwerp hebben de adjunct-rijksbouwmeesters H.J.A. van der Kooij en C. Bremer en de architect P.F. de Bordes zich beziggehouden.

Omschrijving: In 1921 gaf de Tweede Kamer haar goedkeuring aan een plan tot centralisatie van de Postcheque- en Girodienst. De taken voor deze instelling, die in 1918 was opgericht, werden tot dan toe uitgevoerd op de postkantoren. Een geschikte Haagse behuizing voor de gereorganiseerde dienst werd gevonden in het Gebouw voor den Industriëlen Eigendom (octrooiraad) aan het Spaarne plein, dat op dat moment in aanbouw was.

Het grondpian van het kantoorgebouw heeft een voor die tijd niet alledaagse vorm van een trapezium, waarvan de lange parallelle zijde is verwijderd. In de korte zijde, die langs het plein ligt is de hoofdingang aangebracht, terwijl de twee benen worden gevormd door kantoorvleugels. Twee torenachtige bouwvolumes vormen de overgang van de ingangsvleugel naar de kantoorvleugels. De ingangsvleugel telt vier bouwlagen onder een zadeldak, de twee zijvleugels drie bouwlagen onder mansardedaken. De hoofdvleugel aan het Spaarneplein is gelegen in de zichtas van de Pletterijstraat.

In de vormgeving zijn duidelijk de invloeden van de Amsterdamse School en de toenmalige Duitse representatieve architectuur waarneembaar, die zich kenmerkte door een op het classicisme geënte monumentaliteit. De met baksteen beklede gevels bezitten enigszins vooruitspringende pennanten waartussen de vensterreeksen zijn geplaatst. Deze pennanten over de gehele lengte van de gevel werken als zuilen van de kolossale orde die het gebouw een monumentaal voorkomen geeft. Tussen de vensters zijn terra-cotta tegels met versieringen aangebracht. In de natuurstenen omlijsting van de hoofdingang is de inscriptie "Bestuur van den Postcheque en Girodienst" te lezen. In het interieur valt met name het imposante trappehuis op waarvan de wanden bekleed zijn met glanzend gepolijst Silezich marmer.

Waardering: Pand van algemeen belang van Den Haag vanwege zijn architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van representatieve overheidsarchitectuur uit het Interbellum. Stedebouwkundige waarde ontleent het gebouw aan zijn markante situering in de as van de Pletterijstraat.
NB. De uitbreiding uit 1937-1938 met een vleugel met vijf bouwlagen op de hoek van de Zwetstraat en de Dintelstraat valt niet onder de bescherming
 

meer weten 
In het interieur valt met name het imposante trappenhuis op waarvan de wanden van de trap bekleed zijn met Silezichs marmer. De ruimte wordt afgesloten door een forse vide met glas-in-lood lichtdak. Het interieur is sterk gemoderniseerd. In de zijvleugels zijn op de verdiepingen de oorspronkelijke binnenwanden verwijderd en is een nieuw invulpakket aangebracht. Op het dak zijn ter plaatse van de vleugels doorlopende lichtstroken aangebracht ten behoeve van ingebrachte kantoren en een restaurant in deze ruimten.
gevel Dintelstraat
ingangspartij hoofdingang
detail boven hoofdingang
gevel aan de Spaarnestraat
Detail hoofdtrappenhuis.
Detail hoofdtrappenhuis en vide met glas-in-lood .
Detail vide met glas-in-lood van het hoofdtrappenhuis.
Detail hoofdtrappenhuis en vide met glas-in-lood .
Detail doorgang vanuit het hoofdtrappenhuis.
interieur van het gebouw van de Postcheque- en Girodienst (trappenhuis).