Spuistraat 1

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Bouwstijl
  Neo-Renaissance
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  circa 1890
Registerblad 

Als winkel-woonhuis ontworpen pand uit circa 1890 in een rijke neo-renaissancestijl bestaande uit drie bouwlagen onder een kapverdieping. Het pand is gelegen op de hoek van de Wagenstraat, Weversplaats en Spuistraat.

De Spuistraat is als sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Spuistraat zorgt ervoor dat vanaf 1875 veel van de oude panden wordt gesloopt of zodanig verbouwd dat er sprake is van een forse metamorfose. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn veel hoger en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875 tot aan het Interbellum. Spuistraat 1 is hiervan een goede representant.

Het pand heeft een opvallende plattegrond waarbij de hoek op de Weversplaats een halfronde vorm bezit. De in schoon metselwerk uitgevoerde voorgevel is opgetrokken in een rijke neo-renaissance met een geprofileerde waterlijst tussen eerste en tweede verdieping. De gevel wordt beƫindigd met een geprononceerde kroonlijst. De vrij recentelijk zwart geschilderde winkelpui is nog voor een belangrijk deel oorspronkelijk.

Het winkel-woonpand is van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van de laat negentiende eeuwse neo-renaissancestijl. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van het transformatieproces dat de Spuistraat vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw heeft ondergaan van eenvoudige bedrijvenbuurt tot een voor die tijd mondaine winkelstraat. Tevens van stedenbouwkundige waarde vanwege de markante situering op de hoek van de Wagenstraat, Weversplaats en Spuistraat.

NB: Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan het behoud van de historische identiteit van de Spuistraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde "vanwege bescherming" waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de gevel in de Spuistraat.