Spuistraat 10

Voormalig meubel- en tapijtmagazijn van de firma Gescher en Kemper

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Architect
  Duynstee, J.
 • Bouwstijl
  Art Deco
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  1918
Registerblad 

Voormalig meubel- en tapijtmagazijn van de firma Gescher en Kemper naar ontwerp uit 1917 van de architect Jos Duynstee.

De Spuistraat is als sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Spuistraat zorgt ervoor dat vanaf 1875 veel van de oude panden wordt gesloopt of zodanig verbouwd dat er sprake is van een forse metamorfose. De nieuwe winkel panden zijn veel hoger en late de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1880 tot aan het Interbellum. Spuistraat 10 is hiervan een zeer representatief voorbeeld.

Het als winkelmagazijn gebouwde complex bestaat uit een "voorhuis" op rechthoekige plattegrond met voorgevel aan de Spuistraat en hierachter een brede voormalige verkoophal op onregelmatige plattegrond. In 1927 is verder naar achteren uitgebreid met een nieuw bouwblok voor winkelruimte en een dienstwoning. Van deze uitbreiding is de hoofdgevel aan het Achterom 27/29 gesitueerd. Het casco aan de Spuistraat bestaat uit kelder en drie bouwlagen onder een kap. De voorgevel is vormgegeven in de stijl van de Art Deco. Deze met natuursteen beklede voorgevel bezit boven de middenpartij drie wapenschilden (o.a. die van Amsterdam en Rotterdam), geflankeerd door twee monumentale beelden. In het fries boven de pui is in steen tweemaal de firmanaam "Gescher en Kemper" aangebracht. Oorspronkelijk bezaten de vensters op de verdiepingen een roedeverdeling. Later is hier glas-in-lood aangebracht. Mogelijk is dit tegelijkertijd met de forse uitbreiding naar het Achterom in 1927 gebeurd. De invulling van de pui uit 1917 op de begane grond is niet meer aanwezig. In 1992 is de huidige invulling gerealiseerd die goed past bij het karakter van de gevel.

Het pand is van architectuurhistorische waarde als representatief en voor Den Haag zeldzaam rijk voorbeeld van een winkelmagazijn in Art Deco. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van het transformatieproces dat de Spuistraat vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw heeft ondergaan van eenvoudige bedrijvenbuurt tot een voor die tijd mondaine winkelstraat.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Spuistraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde "vanwege bescherming" waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de gevel in de Spuistraat.
 

gevel detail
gevel detail
Detail van de voorgevel.
gevel detail beeldhouwwerk van J.C. Altorf
gevel detail beeldhouwwerk van J.C. Altorf
gevel detail beeldhouwwerk van J.C. Altorf