Spuistraat 11

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Architect
  Loogman, G.A.
 • Bouwstijl
  Art Deco
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  1933
Registerblad 

Pand uit 1933 in Art Deco stijl naar ontwerp van de Amsterdamse architect G.A. Loogman. Het betrof een nieuwbouw van twee winkelpanden (Spuistraat 9 en 11) in één ontwerp van dezelfde architect. Hoewel het één ontwerp betreft gaat het om twee individueel sterk van elkaar afwijkende panden. Achter de gevel van Spuistraat 11 telt het pand twee bouwlagen onder een plat dak.

De Spuistraat is als sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Spuistraat zorgt ervoor dat vanaf 1875 veel van de oude panden wordt gesloopt of zodanig verbouwd dat er sprake is van een forse metamorfose. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn veelal hoger en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875 tot aan het Interbellum. Spuistraat 11 is hiervan een goede representant.

De voorgevel in Art Deco stijl heeft een rijke plasticiteit. De gevel is gevat in een natuurstenen omlijsting waarin zich op de begane grond een winkelpui bevindt met hierboven een glazen gevel met een sterk vertikaal karakter. De gevel wordt beëindigd met een in tufsteen uitgevoerd rijk geornamenteerde sierlijst. De huidige pui is van vrij recente datum.

Het pand is van architectuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van de Art Deco architectuur uit het tweede kwart van de twintigste eeuw. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van het transformatieproces dat de Spuistraat vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw heeft ondergaan van eenvoudige bedrijvenbuurt tot een voor die tijd mondaine winkelstraat.

NB: Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan het behoud van de historische identiteit van de Spuistraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde "vanwege bescherming" waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de gevel in de Spuistraat.
 

Opname D. Valentijn, 29 november 2005.