Spuistraat 14 en 14a

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Architect
  Meijer, K Rademaker, H.E.M.
 • Bouwstijl
  Neo-Renaissance
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  1892
Registerblad 

Winkel-woonhuis in rijke neo-renaissancestijl uit 1892, ontworpen door de architecten Karel Meijer en H.E.M. Rademaker. Het pand bestaat uit vier bouwlagen onder plat dak.

De Spuistraat is als sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Spuistraat zorgt ervoor dat vanaf 1875 veel van de oude panden wordt gesloopt of zodanig verbouwd dat er sprake is van een forse metamorfose. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn veel hoger en late de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1880 tot aan het Interbellum. Spuistraat 14/14a is hiervan een goede representant.

De drie assen brede voorgevel is uitgevoerd in een rijke neo-renaissance. Opvallende elementen in de gevel zijn de over twee bouwlagen doorgetrokken erkerpartij en de gekoppelde rondboogvensters op de vierde bouwlaag. De dubbele erker werden oorspronkelijk bekroond met een torenvormige opbouw hetgeen de gevel een nog monumentaler karakter gaf. Deze torenvormige opbouw en de kap zijn later verwijderd. De winkelpui is meerdere malen gewijzigd (onder meer in 1898 en 1975).

Het winkel-woonpand is van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van de laat negentiende eeuwse neo-renaissancestijl. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van het transformatieproces dat de Spuistraat vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw heeft ondergaan van eenvoudige bedrijvenbuurt tot een voor die tijd mondaine winkelstraat.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Spuistraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde "vanwege bescherming" waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de gevel in de Spuistraat.

Opname D. Valentijn, najaar 2005.