Spuistraat 16

Voormalig Hotel Victoria

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Architect
  Zwart, M.A. de
 • Bouwstijl
  Art Nouveau
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  1906
Registerblad 

Voormalig Hotel Victoria gebouwd naar ontwerp uit 1906 van de Voorburgse architect
M.A. de Zwart. Het hotel liep naar achteren door tot aan het Achterom 45-47.

De Spuistraat is als sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien en een enkele horeca/hotelfunctie. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Spuistraat zorgt ervoor dat vanaf 1875 veel van de oude panden wordt gesloopt of zodanig verbouwd dat er sprake is van een forse metamorfose. De nieuwe winkel- en horecapanden panden zijn veel hoger en late de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1880 tot aan het Interbellum. Spuistraat 16 is hiervan een goede representant.

De gevel van dit voormalig hotel met café/restaurant op de begane grond aan de Spuistraat telt vijf verdiepingen onder een plat dak en is in de Art Nouveau stijl vormgegeven. Er is gebruik gemaakt van gekleurde verblendsteen. Oorspronkelijk werd de gevel ter linkerzijde beëindigd door een fors driehoekig fronton terwijl de twee rechter traveeën een torenvormig beëindiging met koepel kende hetgeen de gevel een nog monumentaler uiterlijk gaf. Deze gevelbeëindiging is in de tweede helft van deze eeuw verwijderd en vervangen door een rechte gootlijst. Ook de oorspronkelijke entree met étalages is later vervangen door een meer sobere winkelpui.

Het voormalig hotel (thans winkelfunctie) is van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van de vroeg twintigste eeuwse Art Nouveau architectuur. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van het transformatieproces dat de Spuistraat vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw heeft ondergaan van eenvoudige bedrijvenbuurt tot een voor die tijd mondaine winkelstraat waarin ook een hotel met horecafunctie niet ontbrak.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Spuistraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde "vanwege bescherming" waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de gevel in de Spuistraat.

 

Opname D. Valentijn, 6 oktober 2005.
Opname D. Valentijn, 6 oktober 2006.