Spuistraat 19

Voormalig Apollo Theater

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Architect
  Simons, L.
 • Bouwstijl
  Neo-Renaissance
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  1908-1909
Registerblad 

Winkelpand uit circa 1890 in neo-renaissancestijl bestaande uit twee bouwlagen met hierop een vermoedelijk enige jaren later toegevoegde extra bouwlaag in dezelfde stijl.

De Spuistraat is als sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Spuistraat zorgt ervoor dat vanaf 1875 veel van de oude panden wordt gesloopt of zodanig verbouwd dat er sprake is van een forse metamorfose. De nieuwe winkel-woonpanden panden zijn veel hoger en laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875 tot aan het Interbellum. Spuistraat 19 is hiervan een goede representant.

De drie assen brede voorgevel opgetrokken in schoon metselwerk is uitgevoerd in neo-renaissance waarin de rijk geprofileerde kroonlijst een opvallend element vormt. De extra bouwlaag boven de kroonlijst met drie rondboogvormige vensters lijkt laster toegevoegd maar is in dezelfde stijl vormgegeven. Op de eerste verdieping is in een pilaster een zandstenen gevelsteen opgenomen met in het cartouche een voorstelling van een zeventiende eeuws zeilschip. De begane grond is thans voorzien van een moderne pui-invulling.

Het winkelpand is van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van de laat negentiende eeuwse neo-renaissancestijl. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat het een goede representant is van het transformatieproces dat de Spuistraat vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw heeft ondergaan van eenvoudige bedrijvenbuurt tot een voor die tijd mondaine winkelstraat.

NB: Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan het behoud van de historische identiteit van de Spuistraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde "vanwege bescherming" waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de gevel in de Spuistraat.

 

Opname D. Valentijn, 29 november 2005.
Opname: B. Koopmans 2010