Spuistraat 2

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Bouwstijl
  Eclecticisme
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  1875-1899
Registerblad 

Aan drie zijden vrijgelegen, witgepleisterd pand op de hoek Gortstraat/Spuistraat/Venestraat. In hoofdopzet dateert het pand van drie bouwlagen onder twee kappen in eclectische stijl uit de tweede helft van de negentiende eeuw.

Oorspronkelijk bestond dit bouwblok uit twee afzonderlijke casco's: één op de hoek Venestraat/Spuistraat en één op de hoek Spuistraat/Gortstraat. In de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw zijn beide panden samengetrokken, vermoedelijk ten behoeve van een dan in te richten winkelfunctie. Toen kreeg het pand haar eclectisch uiterlijk. Met name het pand op de hoek van de Venestraat bezat een voornaam voorkomen met rijke detailleringen in de gevel en een opvallende bekroning op de afgeschuinde hoektravee. De over de gehele lengte van Venestraat en Spuistraat doorlopende winkelpui met étalages op de begane grond werd meerdere malen vernieuwd. In 1899 door neo-renaissance winkelpuien (zoals is te zien op de archieffoto) en in 1926 door winkelpuien in Art Deco naar ontwerp van de architect J. Kuyt. In het laatste kwart van de twintigste eeuw zijn de rijke eclectische details op de gevels verwijderd en is het uiterlijk aanzienlijk versoberd. Hierdoor is het gevelbeeld ten opzichte van het oorsponkelijke ontwerp weliswaar vervlakt maar het eclectische architectuurbeeld is wel behouden is gebleven.

Het winkelpand is van grote stedenbouwkundige waarde vanwege de markante situering op de kop van de Spuistraat, hoek Venestraat en de ligging in de zichtas van de Wagenstraat. Enige architectuurhistorische waarde bezit het pand vanwege het nog bewaard gebleven negentiende architectuurbeeld.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Spuistraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde "vanwege bescherming" waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de gevels in de Spuistraat en Venestraat.

Opname D. Valentijn, 21 maart 2000.
Hoek Spuistraat/Gortstraat. Opname D. Valentijn, 21 maart 2000.
Hoek Spuistraat/Venestraat. Opname D. Valentijn, 21 maart 2000.