Spuistraat 23

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Centrum
  • Bouwjaar
    17e of 18e eeuw
Registerblad 

Van oorsprong zeventiende- of achttiende eeuws pand op rechthoekige plattegrond, bestaande uit drie bouwlagen onder een kap. De twee traveeën brede voorgevel wordt beëindigd door een sober geprofileerde kroonlijst.

De Spuistraat is als sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. Zo ook bij Spuistraat 52. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Spuistraat zorgt ervoor dat vanaf 1875 het merendeel van de oude panden wordt gesloopt. De nieuwe winkel-woonpanden panden laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875 tot aan het Interbellum. Spuistraat 23 is een goede representant van de nog bewaard gebleven oudere bebouwing van voor 1875. De voorgevel is in de loop van de negentiende gemoderniseerd door het vervangen van kozijnen, ramen en kroonlijst. Vermoedelijk is het pand toen ook opgehoogd met een extra verdieping. De begane grond bezit een vrij recente winkelpui.

Het pand is van bouw- en architectuurhistorische waarde vanwege de in oorsprong nog bewaard gebleven zeventiende- of achttiende eeuwse opzet en het goed afleesbare transformatieproces dat volgde. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat de voorgevel een goede representant is van de nog spaarzaam bewaard gebleven oudere bebouwing van voor 1875. Deze oudere bebouwing geeft de Spuistraat in belangrijke mate haar historische identiteit.

NB: Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan het behoud van de historische identiteit van de Spuistraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde "vanwege bescherming" waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de gevel in de Spuistraat.