Spuistraat 38

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Centrum
  • Bouwjaar
    18e eeuw
Registerblad 

Spuistraat 38 is gebouwd op een rechthoekig perceel op de noordwestelijke hoek van Spuistraat en Kissemstraat. Deze laatste is een steeg die voert vanaf de Spuistraat naar het Achterom.
De bouwmassa bestaat uit verschillende delen. Aan de Spuistraat staat een drielaags voorhuis. Hierachter bevindt zich langs de steeg een drielaags verbindingslid met plat dak waamaast links een overdekte voormalige binnenplaats. Aansluitend hierop staat een drielaags achterhuis gedekt met een zadeldak met de nok evenwijdig aan de Spuistraat.

De Spuistraat behoort tot de oudste straten van Den Haag. Op de stadsplattegrond van Bos en Van Ham uit 1616 staat al bebouwing op de hoek van Spuistraat en Kissemstraat aangegeven. Het is redelijk aannemelijk dat in het opgaand muurwerk en de balklagen delen van een casco uit de zeventiende eeuw bewaard zijn gebleven. In ieder geval bezit het voorhuis aan de Spuistraat nog een zeventiende eeuwse samengestelde balklaag tussen begane grond en verdieping. Een verbouwing van dit voorhuis heeft in de loop van de achttiende eeuw plaatsgevonden hetgeen onder meer valt op te maken aan de opzet van de voorgevel met forse kozijnen en de door het fries heen stekende verdiepingsvensters. Ook werd in die eeuw het achterhuis vernieuwd getuige de achttiende eeuwse opzet van de kapconstructie van dit bouwdeel. Interieurafwerkingen uit de zeventiende - of achttiende eeuw zijn verder in de panden niet gevonden. Dit geldt grotendeels ook voor negentiende eeuwse verbouwingen. In 1905 heeft nog een forse verbouwing plaatsgevonden. Toen is onder meer de huidige kap van het voorhuis gedragen door drie Philibertspanten aangebracht. Linksachter op zolder zijn onder deze kap nog een deel van een bedstee, een kast en stofluiken bewaard gebleven. De twee vensterassen brede voorgevel aan de Spuistraat is gepleisterd. De begane grond bezit een vrij recente winkelpui. De zijgevel langs de Kissemstraat is eveneens geheel gepleisterd. De ligging van het voor- en achterhuis in het kemwinkelgebied heeft ertoe geleid dat de woonfunctie verloren is gegaan en de verdiepingen een opslagfunctie kregen met een zeer sobere afwerking.

Het voor- en achterhuis met tussenlid is van bouw- en architectuurhistorische waarde vanwege de in oorsprong nog bewaard gebleven zeventiende eeuwse opzet en het goed afleesbare transformatieproces dat door de eeuwen heen volgde. Tevens van stedenbouwkundige waarde vanwege de markante situering op de hoek van de Spuistraat en Kissemstraat.
 

Opname D. Valentijn, 2005.
Opname D. Valentijn, 2005.