Spuistraat 41

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Centrum
  • Bouwjaar
    18e eeuw
Registerblad 

Van oorsprong achttiende eeuws pand op rechthoekige plattegrond, bestaande uit twee bouwlagen en een "schijnverdieping" achter de kap. De drie traveeën brede voorgevel wordt beëindigd door een geprononceerde kroonlijst.

De Spuistraat is als sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. Zo ook bij Spuistraat 52. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Spuistraat zorgt ervoor dat vanaf 1875 het merendeel van de oude panden wordt gesloopt. De nieuwe winkel-woonpanden panden laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875 tot aan het Interbellum.
Spuistraat 41 is een goede representant van de nog bewaard gebleven oudere bebouwing van voor 1875.
In de tweede helft van de 19de eeuw heeft een grondige verbouwing plaatsgevonden van dit
18de-eeuwse pand. Onder meer werd het voorste deel van de zolder uitgebouwd tot een volledige verdieping, waartoe de voorgevel links en recht hoger werd opgetrokken en de achtergelegen ruimte werd voorzien van een platte dekking. Opmerkelijk is dat men toen niet heeft gekozen voor een volledig plat dak, maar is gekozen voor behoud van het centrale deel van de kap. De voorgevel werd in de loop van de 19de eeuw voorzien van een gepleisterde afwerking en verder werd gemoderniseerd door het vervangen van kozijnen, ramen en kroonlijst. De vensters op de eerste verdieping en tweede verdieping bezitten nog wel de oorspronkelijke 18de-eeuwse kozijnen.
Reeds in 1905 werd de gehele begane grond in gebruik genomen als winkelruimte. De voorgevel kreeg toen een nieuwe pui. Deze werd op zijn beurt weer vervangen. Nieuwe puien volgden in 1916, 1941, 1957 en 1979.

Het pand is van bouw- en architectuurhistorische waarde vanwege de in oorsprong nog bewaard gebleven achttiende eeuwse opzet en het goed afleesbare transformatieproces dat volgde. Cultuurhistorische waarde heeft het pand omdat de voorgevel een goede representant is van de nog spaarzaam bewaard gebleven oudere bebouwing van voor 1875. Deze oudere bebouwing geeft de Spuistraat in belangrijke mate haar historische identiteit.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Spuistraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde "vanwege bescherming" waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de gevel in de Spuistraat.

 

voorgevel 1e verdieping glas- in lood bovenlicht
Magazijn van schoenen en laarzen van firma B.A.Möller Theijs