Spuistraat 43

toon op de kaart
  • Status
    Gemeentelijk Monument
  • Wijk
    Centrum
  • Bouwjaar
    1905
Registerblad 

Van oorsprong vroeg achttiende eeuws hoekpand op rechthoekige plattegrond, deels twee en deels drie bouwlagen met kapverdiepingen. De gevel aan de Spuistraat is rond 1905 opgetrokken en bestaat uit drie traveeën, waarvan de hoek met de Voldersgracht is afgeschuind.
De Spuistraat is als sinds de late middeleeuwen een straat waar bedrijvigheid en handel waren geconcentreerd. Rond 1850 doet het winkelconcept zoals wij dat nu kennen haar intrede en worden veel woonhuis- en bedrijfspuien in de bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien. Zo ook bij Spuistraat 52. De voortschrijdende cityvorming van de binnenstad en daarmee het alsmaar belangrijker worden van de winkelfunctie voor de Spuistraat zorgt ervoor dat vanaf 1875 het merendeel van de oude panden wordt gesloopt. De nieuwe winkel-woonpanden panden laten de rijke schakering zien van de snel opvolgende architectuurstijlen vanaf 1875 tot aan het Interbellum.

Spuistraat 43 is een goede representant van de nog bewaard gebleven oudere bebouwing van voor 1875 met een rond 1905 opgetrokken nieuw geveluiterlijk langs de Spuistraat.
Deze gepleisterde voorgevel is een drielaags lijstgevel, die gelijkmatig verdeeld is in drie venster-assen. De linker venster-as is overhoeks omgezet, waarmee de hoek met de Voldersgracht wordt benadrukt. Een klassiek uiterlijk werd nagestreefd door de vensters op de eerste en tweede verdieping te koppellen door middel van houten omlijstingen in de vorm van pilasters en driehoekige frontons. Kenmerkend is ook de roedeverdeling in de houten ramen. In het pand was vanaf circa 1905 tot in de jaren zestig van de vorige eeuw een lunchroom gevestigd. In die tijd en ook daarna is de winkelpui meerdere malen gemoderniseerd.

Het pand is van bouw- en architectuurhistorische waarde vanwege de in oorsprong nog bewaard gebleven achttiende eeuwse opzet en het goed afleesbare transformatieproces dat volgde. liet pand is een goede representant van de nog spaarzaam bewaard gebleven oudere bebouwing van voor 1375 waarbij een nieuw uiterlijk van de voorgevel aansloot bij de belangrijke winkelfunctie die de straat in de loop van de negentiende eeuw had verkregen.

NB. Doel van bescherming van dit object is bij te dragen aan behoud van de historische identiteit van de Spuistraat. De bescherming betreft hier dientengevolge een zogenaamde #vanwege bescherming# waarbij de te beschermen monumentale waarde is beperkt tot de gevel in de Spuistraat.
 

interieur lunchroom 'De Kroon'